VABILO k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov – stanovanj – v večstan. objektu v Črni vodi, Zagreb, ID 5039

Predmet prodaje v tem razpisu za oddajo zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov – stanovanj – v večstanovanjskem objektu v Črni vodi, Zagreb, na naslovu Črna voda 25, 25A, 25B in 25C, Zagreb.

Povezava do spletne strani o prodaji nepremičnin. 

5039-001 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/1, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25 in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25 v izmeri 224 m2 in dvorišče v izmeri 576 m2. Solastniški delež 117/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-1) – štirisobno stanovanje v kleti z oznako S1, površine 82,70 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 143.200,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-002 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/1, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25 in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25 v izmeri 224 m2 in dvorišče v izmeri 576 m2. Solastniški delež 125/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4) – štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, površine 98,40 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 159.200,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-003 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2. Solastniški delež 126/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-1) – štirisobno stanovanje v kleti z  oznako S1, površine 89,20 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 150.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-004 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2. Solastniški delež 66/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-2) – dvosobno stanovanje v pritličju z oznako S2, površine 48,00 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 74.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-005 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2. Solastniški delež 114/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-3) – trisobno stanovanje v pritličju z oznako S3, površine 76,80 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 134.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-006 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2. Solastniški delež 126/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4) – štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, površine 98,05 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 157.600,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-007 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/3, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B in dvorišče v skupni izmeri 803 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B v izmeri 220 m2 in dvorišče v izmeri 583 m2. Solastniški delež 125/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-1) – štirisobno stanovanje v kleti z oznako S1, površine 91,75 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 142.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-008 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/3, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B in dvorišče v skupni izmeri 803 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B v izmeri 220 m2 in dvorišče v izmeri 583 m2. Solastniški delež 66/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-2) – dvosobno stanovanje v pritličju z oznako S2, površine 50,45 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 73.600,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-009 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/3, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B in dvorišče v skupni izmeri 803 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B v izmeri 220 m2 in dvorišče v izmeri 583 m2. Solastniški delež 105/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-3) – trisobno stanovanje v pritličju z oznako S3, površine 73,70 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 112.800,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-010 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/3, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B in dvorišče v skupni izmeri 803 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B v izmeri 220 m2 in dvorišče v izmeri 583 m2. Solastniški delež 128/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4) – štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, površine 100,00 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 157.600,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-011 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2. Solastniški delež 51/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-1) – enosobno stanovanje v kleti z oznako S1, površine 30,55 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 46.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-012 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2. Solastniški delež 51/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-2) – dvosobno stanovanje v kleti z oznako S2, površine 39,10 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 54.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-013 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2. Solastniški delež 102/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-3) – trisobno stanovanje v kleti z oznako S3, površine 75,60 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 102.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-014 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2. Solastniški delež 131/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4) – štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, površine 95,65 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 135.200,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

 

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 14.06.2018 do 12. ure.

 

Obrazec za ponudbo SLO.pdf

Vabilo k oddaji zavez. ponudb.pdf

Poziv za podnošenje ponuda.pdf

Obrazec za ponudbo HR.pdf

ZPPDFT – SLO.zip 

ZPPDFT – ANG.zip

Popis nedostataka objekt A.PDF

Popis nedostataka objekt B.PDF

Popis nedostataka objekt C.PDF

Popis nedostataka objekt D.PDF