VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – GOSTINSKEGA LOKALA V MARIBORU – DUTB ID 106103

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – GOSTINSKEGA LOKALA VMARIBORU – DUTB ID 106103 so nepremičnine ID znak:

 • del stavbe 657-1465-1 (ID 5816054) v izmeri 230 m2,
 • del stavbe 657-1465-5 (ID 5816050) v izmeri 7,10 m2,
 • del stavbe 657-1465-6 (ID 5816051) v izmeri 37,60 m2,

ki v naravi predstavljajo starejši gostinski lokal na Partizanski cesti 16, Maribor v skupni izmeri 274,70 m2 (podatek GURS), na naslovu Partizanska cesta 16, Maribor, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • Datum dražbe: 06.05.2022 ob 13:00 uri,
 • Rok za prijavo: 04.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • Izklicna cena: 80.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.
 • Varščina za resnost ponudbe: 4.000,00 EUR,
 • Rok za plačilo varščine: 04.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • Plačilo varščine vidno na računu prodajalca: 05.05.2022,
 • Korak draženja: 2.000,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6103