VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEDOKONČAN POSLOVNI PROSTOR S PARKIRNIMI POVRŠINAMI v NOVEM MESTU – DUTB ID 295

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – nedokončanega poslovnega prostora s  parkirnimi površinami v Novem Mestu – DUTB ID 295 je nepremičnina:

  • z ID znakom: del stavbe 1456-89-31 (ID 5573977), v velikosti 1.772 m2, ki v naravi predstavlja poslovni prostor, na naslovu Kočevarjeva ulica 12a, Novo mesto, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000,

in lastnina na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini, ki bo pripadala vsakokratnemu lastniku nepremičnine z ID znakom, del stavbe 1456-89-31 (ID 5573977), v deležu 868/1000, ki v naravi predstavlja parkirne površine v garažni hiši v 2.etaži, na naslovu Kočevarjeva ulica 12a, Novo mesto.

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 14.07.2022 ob 13:00 uri,
  • rok za prijavo:  do 12.07.2022 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 59.500,00 EUR,
  • rok za plačilo varščine do 12.07.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 12.07.2022,
  • izklicna cena: 595.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga plača kupec,
  • korak draženja: 12.000,00 EUR.
  • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacijhttps://dutb.edrazbe.si v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 295