VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znak:

  • parcela 1722 799/1 (ID 4110984), v izmeri 29.980 m2, 14661/29980 delež v izmeri 14.661 m2,
  • parcela 1722 799/8 (ID 857649), v izmeri 7.083 m2,  130/7083 delež v izmeri 130 m2;

ki v naravi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 37.063 m2, ki se nahajajo ob Cesti dveh cesarjev v Ljubljani.

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 06.07.2022 ob 13:00 uri,
  • rok za prijavo:  do 04.07.2022 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 91.000,00 EUR
  • rok za plačilo varščine do 04.07.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 05.07.2022,
  • izklicna cena: 1.820.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
  • korak draženja: 37.000,00 EUR.
  • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 5059-001