VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001 so nepremičnine ID znak:

– parcela 1722 799/1 (ID 4110984), v izmeri 29.980 m2, 14661/29980 delež v izmeri 14.661 m2,
– parcela 1722 799/8 (ID 857649), v izmeri 7.083 m2, 130/7083 delež v izmeri 130 m2;

ki v naravi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 37.063 m2, ki se nahajajo ob Cesti dveh cesarjev v Ljubljani in so v solasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

  • rok za prijavo do: 04.05.2022 do 23:59 ure,
  • datum dražbe: 06.05.2022 ob 13:00 uri
  • izklicna cena: 2.600.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
  • varščina: 130.000,00 EUR
  • rok za plačilo varščine: do 04.05.2022
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 05.05.2022
  • korak draženja: 52.000 EUR.
  • prijava na e-dražbo na dutb.edrazbe.si

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 5059-001