VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEPOZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V VELENJU – DUTB ID 6106

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – nepozidanega stavbnega
zemljišča v Velenju – DUTB ID 6106 so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 964 753 (ID 1664649), v izmeri 877 m2;
 • parcela 964 755/2 (ID 1497362), v izmeri 824 m2;
 • parcela 964 757/1 (ID 7169241), v izmeri 2.530 m2;

ki v naravi predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 4.231 m2 v industrijski coni v Velenju,
lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000, kot
pravnega naslednika družbe PROBANKA NEPREMIČNINE d.o.o..

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 13.05.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 11.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 10.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 11.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 12.05.2022,
 • izklicna cena: 170.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 4.000,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o https://dutb.edrazbe.si/e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6106