VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEPOZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE V HRASTJAH – DUTB ID 139-001

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – NEPOZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE V HRASTJAH – DUTB ID 139-001 so nepremičnine:

 • parcela 675 186/6 (ID 3915353), v izmeri 1.032 m2,
 • parcela 675 186/10 (ID 891639), v izmeri 27 m2,
 • parcela 675 186/11 (ID 555233), v izmeri 71 m2,

ki v naravi predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča v skupni površini 1.130 m2, v Hrastjah, lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 04.05.2022 do 23:59 ure,
 • datum dražbe: 06.05.2022 ob 14:00 uri
 • izklicna cena: 13.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 1.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 04.05.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 05.05.2022
 • korak draženja: 300 EUR.
 • prijava na e-dražbo na dutb.edrazbe.si.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 139-001