VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – PARKIRNEGA MESTA V EDA CENTRU – DUTB ID 2081-004

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – PARKIRNEGA MESTA V EDA CENTRU – DUTB ID 2081-004 je nepremičnina z ID znakom:

  • del stavbe 2304-3037-350 (ID 5911454), v velikosti 20,90 m2,

ki v naravi predstavljajo parkirno mesto v Eda Centru, na naslovu Delpinova ulica 18B, 5000 Nova Gorica, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d..

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 30.11.2022 ob 12:00 uri,
  • rok za prijavo:  do 28.11.2022 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 625,00 EUR
  • rok za plačilo varščine do 28.11.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 29.11.2022,
  • izklicna cena: 12.500,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga plača kupec.
  • korak draženja: 625,00 EUR.
  • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2081-004