VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – PARKIRNIH MEST V EDA CENTRU – DUTB ID 2081-004

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – PARKIRNIH MEST V EDA CENTRU – DUTB ID 2081-004 je posamezna nepremičnina z ID znakom:

1. del stavbe 2304-3037-347 (ID 5911451), v velikosti 17,80 m2,
2. del stavbe 2304-3037-348 (ID 5911452), v velikosti 21,40 m2,
3. del stavbe 2304-3037-349 (ID 5911453), v velikosti 20,90 m2,
4. del stavbe 2304-3037-351 (ID 5911455), v velikosti 21,40 m2,
5. del stavbe 2304-3037-352 (ID 5911456), v velikosti 21,00 m2,
6. del stavbe 2304-3037-353 (ID 5911457), v velikosti 21,00 m2,

ki v naravi predstavljajo parkirna mesta v Eda Centru, na naslovu Delpinova ulica 18B, 5000 Nova Gorica, lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d..

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 05.10.2022 ob 11:00 uri,
  • rok za prijavo: do 03.10.2022 do 23:59:59 ure,
  • varščina: so navedene v Prilogi 2
  • rok za plačilo varščine: do 03.10.2022,
  • vidnost varščine na TRR DUTB: do 04.10.2022,
  • izklicne cene: so objavljene v Prilogi 2 tega Vabila, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga plača kupec. vrednosti 20.000,00 EUR, ki se bo dodatno prištela k doseženi izdraženi prodajni ceni.
  • korak draženja: 500,00 eur,
  • prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

 

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB ID 2081-004