VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – PARKIRNIH MEST V MARIBORU – DUTB ID 6019

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – PARKIRNIH MEST V MARIBORU – DUTB ID 6019 je 11 paketov nepremičnin:

1. paket: 60 parkirnih mest
2. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-231, v izmeri 18,5 m2,
3. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-232, v izmeri 19 m2,
4. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-252, v izmeri 18,5 m2,
5. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-273, v izmeri 18,4 m2,
6. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-294, v izmeri 18,4 m2,
7. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-361, v izmeri 17,5 m2,
8. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-274, v izmeri 19 m2,
9. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-295, v izmeri 19 m2,
10. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-296, v izmeri 12,5 m2,
11. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-396, v izmeri 12,5 m2,

ki v naravi predstavljajo parkirna mesta v skupni podzemni garaži, ki se prodajajo v paketu 60 parkirnih mest ali posamično, na naslovu Ulica Veljka Vlahoviča 62-66 v Mariboru, lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000, kot pravnega naslednika družbe PROBANKA, d.d..

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 15.06.2022 
  • rok za prijavo:  do 13.06.2022 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 8.500,00 EUR za 1. paket in 100 EUR za vsak posamezen 2.-11. paket nepremičnin
  • rok za plačilo varščine do 13.06.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 14.06.2022,
  • Izklicna neto cena za paket 60 parkirnih mest (1. paket) znaša 169.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
  • Izklicna neto cena za vsako posamezno parkirno mesto (2.-11. paket) znaša 3.250,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
  • korak draženja: 3.500,00 EUR R (1. paket) oz. 100,00 EUR (2.-11. paket).
  • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6019