VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNEGA OBJEKTA V MISLINJSKI DOBRAVI – DUTB ID 788

Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakom: parcela 861 1056/2 (ID 3866215) v izmeri 3.026 m2, ki v naravi predstavlja pozidano zemljišče s poslovno stavbo ID št. 281, brez katastrskega vpisa, v Mislinjski Dobravi, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Prodaja navedene nepremičnine bo potekala na način elektronske javne dražbe z zviševanjem izklicne cene.

Razpisni elementi:

  • rok za prijavo do: 20.04.2022 do 23:59 ure,
  • datum dražbe: 22.04.2022 ob 13:00 uri
  • izklicna cena: 200.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.
  • varščina: 10.000,00 EUR
  • rok za plačilo varščine: do 20.04.2022
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 21.04.2022
  • korak draženja: 4.000 EUR.
  • prijava na e-dražbo na dutb.edrazbe.si

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 788