VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNIH PROSTOROV S PRIPADAJOČIMI PARKIRNIMI MESTI – KOPRSKA VRATA – DUTB ID 39

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe je 10 paketov nepremičnin – poslovnih prostorov, ki v naravi predstavljajo še nevseljene, nedokončane poslovne prostore, s komercialno oznako:

 

na naslovu Ferrarska ulica 16, 6000 Koper, etažiran, leto gradnje 2011, lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicne neto cene za vsak posamezen pogodbeni predmet so objavljene v Prilogi 3 tega Vabila in na spletni strani projekta www.koprskavrata.eu, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV).

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 14.06.2022 do 23:59:59 ure pravilno elektronsko prijavili na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Elektronska dražba za nakup nepremičnin (paketov) bo potekala 16.6. in 17.6.2022. Več v Vabilu v prilogi.

OGLASI POSLOVNI PROSTORI – KOPRSKA VRATA