VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJA V STANOVANJSKEM NASELJU NOKTURNO MARKOVEC – DUTB ID 42-054

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – stanovanja v stanovanjskem naselju Nokturno Markovec – DUTB ID 42-054 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

  • opremljeno vzorčno stanovanje s komercialno oznako C-J3-P-S2 v 5. etaži s pripadajočo shrambo v izmeri 9,92 m2, na naslovu Kvedrova cesta 22f, 6000 Koper, s skupno površino posameznega dela stavbe v izmeri 120,92 m2, pri čemer je površina določena kot neto tlorisna površina, to je bruto površina z odbitkom površin pod nosilnimi in brez odbitkov površin pod predelnimi stenami, z ID znakom: del stavbe 2606-6986-58 (ID 5896025),
  • parkirno mesto s komercialno oznako G ll PM 3 v 5. etaži, v izmeri 14,02 m², z ID znakom: del stavbe 2606-6986-159 (ID 5896126).
  • parkirno mesto s komercialno oznako G ll PM 4 v 5. etaži, v izmeri 13,00 m², z ID znakom: del stavbe 2606-6986-160 (ID 5896127),

ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna cena za pogodbeni predmet znaša 251.440,00 EUR, in sicer s pripadajočim davkom (nepremičnina po stopnji 9,5% DDV, premičnine (oprema) po stopnji 22% DDV), ki ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba stanovanje Nokturno – DUTB ID 42-054«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno 17.03.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca.

Stanovanje se prodaja na način elektronske javne dražbe (E-dražbe) z razpisnimi elementi:

  • ogledi od 15.02.2021 do 15.03.2021
  • elektronska prijava na E-dražbo do 16.03.2021 do 23:59:59 ure (razpisni rok)
  • plačilo varščine v znesku 5.000,00 EUR do 16.03.2021 (potrdilo o plačilu varščine in podpisan Popis lastnosti sta obvezni prilogi ob elektronski prijavi)
  • plačilo varščine mora biti vidno na računu DUTB do vključno 17.03.2021
  • do 22.03.2021 do 16.00 ure prejme dražitelj potrebne identifikacijske podatke za dostop do E-dražbe (žeton) – v primeru, če je prijava popolna
  • 25.03.2021 ob 8:30 – začetek E-dražbe
  • korak za dražitev 1.000 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku prodajalca:

Nepremičninska družba d.o.o. (Re/max)

Tel. št: 080 73 15

E-mail: nokturno@re-max.si,

oziroma na spletnem naslovu www.nokturno.eu.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali od 15.02.2021 do vključno 15.03.2021 po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke, upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

 

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 42-054