VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA JASKOVI ULICI V MARIBORU – DUTB ID 100684

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – stavbnih zemljišč na Jaskovi ulici v Maribor – DUTB ID 100684 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 680 1019/1 (ID 2522088), v izmeri 248 m2, v nepozidano zemljišče,
 • parcela 680 1021/1 (ID 1010200), v izmeri 3.018 m2, v naravi nepozidano zemljišče,
 • parcela 680 1021/4 (ID 5123272), v izmeri 459 m2, v naravi nepozidano zemljišče,
 • parcela 680 1020 (ID 3193598), v izmeri 734 m2, v naravi pozidano zemljišče, na kateri stoji stanovanjskastavba št. 1424 z naslovom Jaskova ulica 41, Maribor, ter nestanovanjske stavbe št.  1384, 1399, 1404 in 4129,
 • parcela 680 1021/3 (ID 3108224), v izmeri 541 m2, v naravi pozidano zemljišče, na kateri stoji nestanovanjska stavba št. 1407;

ki v naravi predstavljajo stavbna zemljišča z objekti za rušenje v skupni izmeri 5.000 m2 na Jaskovi ulici v Mariboru, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 14.01.2022 ob 13:00 uri
 • rok za prijavo: do 12.01.2022 do 23:59:59 ure
 • varščina: 15.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 12.01.2022
 • vidnost varščine na prodajalčevem računu: najkasneje do vključno 13.01.2022
 • izklicna cena: 300.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz.
  22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje
  registrirane dejavnosti) na 25% celotne kupnine in 22% DDV na 75% celotne kupnine), ki ga bo plačal kupec
 • korak draženja: 10.000,00 EUR
 • Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 684