VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – VILA OTOČEC – DUTB ID 337

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – VILA OTOČEC – DUTB ID 337 so nepremičnine z ID znakom:

– parcela 1460 160/139 (ID 1951866) v izmeri 4.417 m²,
– parcela 1460 246/1 (ID 276353) v izmeri 1.650 m²,
– parcela 1460 246/4 (ID 3971624) v izmeri 1.243 m²,
– parcela 1460 255/3 (ID 2459320) v izmeri 278 m²,

ki v naravi predstavljajo gostinsko-turistični objekt skupne površine 2.158 m2, na naslovu »Dobrava 79, 8222 Otočec« s pripadajočimi pozidanimi zemljišči – dovoznimi potmi; lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 25.05.2022 ob 13:00 uri,
  • rok za prijavo:  do 23.05.2022 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 70.000,00 EUR,
  • rok za plačilo varščine do 23.05.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 23.05.2022,
  • izklicna cena: 1.360.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje
    registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec. V izklicno ceno je že vključena vrednost premičnin v znesku 44.000,00 EUR in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
  • korak draženja: 30.000,00 EUR.
  • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 337