VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČA V SEŽANI – DUTB ID 1155-002

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – ZEMLJIŠČA V SEŽANI – DUTB ID 1155-002 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

1. parcela 2455 4212/136 (ID 4076150), v izmeri 1.636 m2,
2. parcela 2455 4340/1 (ID 3235631), v izmeri 525 m2,
3. parcela 2455 4341 (ID 884323), v izmeri 414 m2,

ki v naravi predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 2.575 m2, ob Partizanski cesti v Sežani,
lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 01.06.2022 ob 13:00 uri,
  • rok za prijavo:  do 30.05.2022 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 10.000,00 EUR,
  • rok za plačilo varščine do 30.05.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 31.05.2022,
  • izklicna cena: 125.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
  • korak draženja: 2.500,00 EUR.
  • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o https://dutb.edrazbe.si/e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1155-002