VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZUNANJA PARKIRNA MESTA V NASELJU RAČE FRAM – DUTB ID 1938

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – zunanjega parkirnega mesta v naselju Rače Fram – DUTB ID 1938 (v nadaljevanju »Vabilo«)  so nepremičnine:

– parcela 716 2098/172 (ID 1813341), v izmeri 12,00 m2, ali/in,

– parcela 716 2098/175 (ID 3325344), v izmeri 12,00 m2, ali/in,

– parcela 716 2098/176 (ID 2821896), v izmeri 13,00 m2, ali/in,

– parcela 716 2098/181  (ID 2654338), v izmeri 12,00 m2, ali/in,

ki v naravi predstavljajo zunanja parkirna mesta, v naselju Rače Fram.

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 30.06.2022,
  • rok za prijavo:  do 28.06.2022 do 23:59:59 ure ,
  • varščina: 200,00 EUR za vsak posamezen pogodbeni predmet
  • rok za plačilo varščine do 28.06.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 29.06.2022,
  • izklicna cena: 2.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
  • korak draženja: 200,00 EUR.
  • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1938