VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE–ZUNANJE PARKIRNO MESTO 127, PODBREZNIK, NOVO MESTO – DUTB ID 1594-014

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – zunanje parkirno mesta  v naselju Podbreznik, Novo Mesto – DUTB ID 1594-014, je nepremičnina z ID znakom:

  • Parcela 1447 2075/127 (ID 4037740), v velikosti 12,00 m2 (podatek GURS), ki v naravi predstavlja zunanje parkirno mesto v naselju Podbreznik in se nahaja ob večstanovanjskem objektu na naslovu Podbreznik 104 in 104a, Novo mesto, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 11.05.2022 ob 15:00 uri,
  • rok za prijavo:  do 09.05.2022 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 500,00 EUR,
  • rok za plačilo varščine do 09.05.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 10.05.2022,
  • izklicna cena: 3.100,00 EUR z vključenim 22% DDV,
  • korak draženja: 200,00 EUR.
  • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1594-014