VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V PREBOLDU – DUTB ID 864

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup zemljišča v Preboldu – DUTB ID 864 so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 1005 561/13, v velikosti 247,00 m2,
 • parcela 1005 561/32, v velikosti 57,00 m2,
 • parcela 1005 561/33, v velikosti 438,00 m2,
 • parcela 1005 561/34, v velikosti 594,00 m2,
 • parcela 1005 561/35, v velikosti 44,00 m2,
 • parcela 1005 561/36, v velikosti 49,00 m2,
 • parcela 1005 561/37, v velikosti 608,00 m2,
 • parcela 1005 561/38, v velikosti 810,00 m2,
 • parcela 1005 561/39, v velikosti 38,00 m2,
 • parcela 1005 561/40, v velikosti 574,00 m2,
 • parcela 1005 561/41, v velikosti 666,00 m2,
 • parcela 1005 561/42, v velikosti 50,00 m2,
 • parcela 1005 561/43, v velikosti 512,00 m2,
 • parcela 1005 561/44, v velikosti 498,00 m2,
 • parcela 1005 561/45, v velikosti 503,00 m2,
 • parcela 1005 561/46, v velikosti 411,00 m2,
 • parcela 1005 561/47, v velikosti 231,00 m2,
 • parcela 1005 561/48, v velikosti 21,00 m2,
 • parcela 1005 561/49, v velikosti 1.078,00 m2,
 • parcela 1005 561/50, v velikosti 469,00 m2,
 • parcela 1005 561/51, v velikosti 521,00 m2,
 • parcela 1005 561/52, v velikosti 545,00 m2,
 • parcela 1005 561/53, v velikosti 502,00 m2,
 • parcela 1005 561/54, v velikosti 520,00 m2,
 • parcela 1005 561/55, v velikosti 666,00 m2,

ki v naravi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 10.652,00 m2 in so do celote v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 21.01.2022 ob 13:00 uri
 • rok za prijavo: do 19.1.2022 do 23:59:59
 • varščina: 12.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 19.01.2022
 • vidnost varščine na prodajalčevem računu: najkasneje do vključno 20.01.2022
 • izklicna cena: 240.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 5.000,00 EUR
 • Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 864