24.Jul.2015

Dejstva, povezana z zadnjimi izjavami družbe Sava d.d.

DUTB nima namena javno polemizirati s Savo d.d glede ukrepov, ki jih izvaja. DUTB, ki jo je država ustanovila za to, da povrne kar največ davkoplačevalskega denarja, namenjenega za poplačila dolgov, ki so jih v bankah ustvarili dolžniki, zgolj opravlja svoje delo. Tudi v primeru Save DUTB opravlja naloge, zaradi katerih je bila ustanovljena.
Sava d.d. je kot javna delniška družba dolžna pravočasno in objektivno obveščati javnost o svojem poslovanju. Prav tako je zavezana, da DUTB pravočasno predloži točne informacije v postopkih, ki potekajo. Vodstvo družbe Sava d.d. je dolžno zagotoviti, da so podatki pravilni in nezavajajoči. Tako kot v vseh primerih, ki jih upravlja, DUTB tudi v primeru Save ukrepa na podlagi poročil in dejstev, ki jih je predložila Sava d.d.
Eno od dejstev je, da Sava d.d. DUTB, s tem pa državi in njenim državljanom, ni odplačala dolga in hkrati tudi ni predstavila izvedljivega načrta, do kdaj bo to storila. Drugo dejstvo je, da je Sava d.d. upnikom, med njimi DUTB, predlagala, da se odpovedo nadaljnjim 47 milijonom evrov terjatev, pri čemer bi  lastniki Save zadržali lastniške deleže. Naloga DUTB ni, da išče rešitve za lastnike in vodstvo Save, temveč da zagotovi ustrezno upravljanje in ohranjanje premoženja družbe Sava d.d. In nenazadnje, dejstvo je, da so se zadnjih 5 let Savine izgube iz leta v leto kopičile. Tako iz zadnjega letnega poročila izrecno izhaja, da Savine obveznosti presegajo njeno premoženje, torej  da ima družba  negativni kapital v znesku 23,5 milijonov EUR.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more