17.Dec.2020

Dogovor med DUTB in MO Maribor za učinkovitejše upravljanje naprav in objektov na Pohorju

Ljubljana, Maribor, 17. december 2020 – DUTB in MO Maribor sta dosegli dogovor o plačilu nadomestila za izločeno premoženje Športnega centra Pohorje (ŠCP). S tem sta odpravili dolgoletno oviro v reševanju položaja teh premičnin in nepremičnin, potem ko je Mestni svet MO Maribor novembra 2014 sprejel odločitev o izločitvi omenjenega premoženja iz stečajne mase ŠCP. Hkrati je bil dosežen dogovor o odkupu premoženja na Areškem Pohorju s strani javnega podjetja Marprom.

 

V stečajnem postopku družbe ŠCP sta več let ostajali nerešeni dve vprašanji: nadomestilo za izločeno premoženje ter rešitev za premoženje na Areškem Pohorju (t.i. Paket Areh). Skozi dialog MO Maribor in DUTB sta v zadnjih mesecih obe vprašanji dosegli ugoden epilog, ki prinaša koristi vsem vpletenim deležnikom.

Mestni svet MO Maribor je novembra 2014 sprejel odločitev o izločitvi premoženja iz stečajne mase ŠCP, in sicer žičniških naprav, gondole z objekti, vlečnic in nepremičnin ob smučiščih. Za izločitev in prenos premoženja v last občine mora MO Maribor poravnati ustrezno nadomestilo, vendar se o višini nadomestila obe strani doslej nista uspeli dogovoriti. Avgusta letos je bil vendarle dosežen dogovor, da občina za izločene nepremičnine in premičnine plača nadomestilo v višini 6 milijonov evrov. V ta namen se sklene sodna poravnava med MO Maribor, ŠCP in DUTB.

Vzporedno je DUTB iskala rešitev tudi za Paket Areh, ki sestoji iz žičniških naprav, objektov ter povezanih pravic in zemljišč na Areškem Pohorju, ki ne tvorijo delujoče celote. Za omenjen paket je bila v stečajnem postopku ŠCP v avgustu letos razpisana že 10. javna dražba. Stečajni upravitelj ŠCP žičniško opremo že več zimskih sezon oddaja najemniku Marprom, ki ima koncesijo MO Maribor za upravljanje mariborskega dela Pohorja in vsa obratovalna dovoljenja za žičniške naprave. Skozi pogajanja je bilo dogovorjeno, da premoženje Paketa Areh odkupi Marprom za 1,425 milijona evrov. Predpogodba za to premoženje z javnim podjetjem Marprom je že sklenjena. DUTB se je vseskozi zavzemala za paketno rešitev nadomestila za izločeno premoženje skupaj s Paketom Areh, kar je bilo s sprejetim dogovorom  tudi doseženo.

Matej Pirc, glavni izvršni direktor DUTB ob doseženem dogovoru izpostavlja: »DUTB si je ves čas upravljanja premoženja Športnega centra Pohorje prizadevala za ohranjanje vrednosti hotelskih kompleksov, nadaljnje delovanje nastanitvenih zmogljivosti in ohranitev delovnih mest; vse to s ciljem maksimiranja premoženja za davkoplačevalce. Veseli nas, da smo po več letih prizadevanj z vodstvom občine uspeli vzpostaviti tvoren dialog in dosegli dogovor, ki bo omogočil nadaljnje učinkovitejše upravljanje športnih in turističnih zmogljivosti na Pohorju v korist vseh deležnikov.«

Aleksander Saša Arsenovič, župan MO Maribor dodaja: »MO Maribor pozdravlja dolgo pričakovan in dokončno dosežen dogovor z DUTB, ki bo nedvomno omogočal nadaljnji razvoj Pohorja 365 dni v letu. Prenos premoženja na MO Maribor in javno podjetje Marprom ni velikega pomena le za naše mesto, ampak tudi za regijo in skupno Partnerstvo za Pohorje. Kljub vsemu pa predstavlja veliko breme za občinski proračun in javno podjetje Marprom. V mestu, regiji in Partnerstvu za Pohorje si prizadevamo, da bi skupaj našli pot razvoja turizma in drugih panog na Pohorju ter tudi na tak način ublažili naše proračunsko breme.«

Terjatve družbe ŠCP so bile na DUTB prenešene iz NLB in Nove KBM konec leta 2013. Zaradi izjemno težkega finančnega položaja družbe je Okrožno sodišče v Mariboru oktobra 2014 začelo stečajni postopek nad ŠCP.  DUTB je tedaj prevzela nepremičnine v lasti ŠCP – hotele Arena, Videc, Bolfenk skupaj z bazenskim kompleksom in apartmajske hiše Bolfenk – in tako postala edina lastnica hotelov ter nepremičninskega portfelja na Pohorju, ki so pripadali ŠCP.

Sporočila za javnost

Preberi več
23.Jul.2021

Franci Matoz nov predsednik upravnega odbora DUTB

Ljubljana, 23. julij 2021 – Upravni odbor DUTB je na današnji korespondenčni seji za predsednika upravnega odbora imenoval neizvršnega direktorja Francija Matoza. Poleg njega so...

Read more
20.Jul.2021

Mag. Franc Dover odstopil s funkcije neizvršnega direktorja in predsednika upravnega odbora DUTB

Obveščamo vas, da mag. Franc Dover, dosedanji neizvršni direktor in predsednik upravnega odbora DUTB, iz osebnih razlogov z jutrišnjim dnem nepreklicno odstopa s svoje funkcije....

Read more
23.Apr.2021

Kapital DUTB konec leta 2020 presegel vsa vložena sredstva

Ljubljana, 23. april – DUTB je leto 2020 sklenila s 162 milijoni evrov ustvarjenih prilivov iz upravljanja premoženja, 35 milijoni evrov čistega poslovnega izida in...

Read more