08.Sep.2016

DUBT bo naslednjih pet let vodil dr. Imre Balogh


Ljubljana, 8. 9. 2016 – Neizvršni direktorji Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), so za glavnega izvršnega direktorja te družbe imenovali dr. Imreja Balogha. Njegov mandat traja 5 let in začne teči s prvim oktobrom 2016.  S tem imenovanjem postane dr. Imre Balogh tudi član upravnega odbora DUTB. Mednarodni postopek izbora je bil izveden transparentno, konkurenčno, enakopravno, zaupno in v skladu z najboljšo poslovno prakso na področju kadrovanja.
 
Sklep o imenovanju so neizvršni direktorji sprejeli soglasno dne 7. 9. 2016, in sicer v skladu z določili Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) in Statuta DUTB. 
Naj spomnimo, da je bil oktobra lani na mesto glavnega izvršnega direktorja za največ eno leto imenovan neizvršni direktor dr. Imre Balogh. V času opravljanja te funkcije je njegov položaj neizvršnega direktorja miroval. Skladno s tem je bil julija letos objavljen mednarodni razpis za glavnega izvršnega direktorja. Kadrovska komisija je do izteka roka, 29. 7. 2016 prejela 10 prijav. Nato je pripravila poročilo o prijavljenih kandidatih in na osnovi preverbe izpolnjevanja pogojev, rezultatov razgovorov, opravljenih testiranj ter predvidenih meril predlagala neizvršnim direktorjem v nadaljnjo obravnavo štiri kandidate, ki so ustrezali merilom za opravljanje funkcije glavnega izvršnega direktorja DUTB. Kandidati v ožjem izboru so po podpisu sporazuma o nerazkrivanju podatkov (NDA) prejeli zaupne interne dokumente o notranji organizaciji in strategiji poslovanja DUTB za obdobje 2016 – 2022 kot pripravo na razgovore z neizvršnimi  direktorji. Neizvršni direktorji so nato v obdobju med 29. 8. 2016 in 2. 9. 2016 opravili razgovore z vsemi kandidati, predlaganimi v ožji izbor s strani Kadrovske komisije.
Na podlagi zgoraj obrazloženih pravnih podlag in na osnovi mednarodnega  postopka izbora, ki je bil po oceni neizvršnih direktorjev izveden transparentno, konkurenčno, enakopravno, zaupno in v skladu z najboljšo poslovno prakso na področju kadrovanja, so se neizvršni direktorji soglasno odločili, da se za glavnega izvršnega direktorja DUTB imenuje dr. Imre Balogh.
Izvršne direktorje v skladu z 8. členom ZUKSB imenujejo in odpokličejo neizvršni direktorji za obdobje petih let. Z odpoklicem izvršnemu direktorju preneha članstvo v upravnem odboru. Prejemke za člane upravnega odbora DUTB ureja trenutno veljavna Politika prejemkov DUTB, ki jo je sprejela Vlada RS dne 9. 6. 2016.
Po imenovanju novega izvršnega direktorja ima tako upravni odbor DUTB 6 članov, od tega so trije neizvršni in trije izvršni. Naloge in pristojnosti izvršnih direktorjev poleg določb ZUKSB urejajo vsakokrat veljavni Statut DUTB, Smernice za delovanje DUTB, Poslovnik o delu upravnega odbora DUTB ter Poslovnik o delu izvršnih direktorjev DUTB.
 
Neizvršni direktorji DUTB:
Janez Širovnik, Juan Barba Silvela, Marko Simoneti

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more