05.Jul.2018

DUTB izboljšuje učinkovitost poslovanja

​Ljubljana, 5. julij 2018 – DUTB je danes prejela končno poročilo Računskega sodišča RS. Slednje obravnava poslovanje DUTB v letih 2014 in 2015. Poročilo DUTB nalaga 6 popravljalnih ukrepov z vključenimi podukrepi, od tega je DUTB medtem dva delno že uveljavila. Prav tako je upoštevala 11 od  prvotnih 22 priporočil za njeno delovanje. Na podlagi sodelovanja z Računskim sodiščem RS v postopku revizije je DUTB sprejela tudi vrsto internih aktov in je od obdobja, ki ga obravnava poročilo, znatno izboljšala svoje delovanje.
DUTB je konec decembra 2017 s strani Računskega sodišča prejela osnutek poročila o pravilnosti, gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja DUTB v letih 2014 in 2015. Na podlagi strokovnih pojasnil s strani DUTB, ki so vsebovala razlage določenih dejanj, je DUTB nato konec januarja letos prejela predlog poročila. Ta je vseboval že manj ukrepov in priporočil, mnoge od teh je DUTB med tem že začela implementirati. Na predlog poročila je DUTB podala svoj ugovor na nekatere ugotovitve. Končno poročilo Računskega sodišča tako odseva že sprejete izboljšave in vsebuje namesto izhodiščnih 10 iz osnutka poročila le še 6 popravljalnih ukrepov s podukrepi. Od tega je DUTB delno že uveljavila dva popravljalna ukrepa in 11 od prvotnih 22 priporočil.
DUTB je v skladu s programom celovite in pregledne ureditve vseh vidikov njenega poslovanja od leta 2015 sprejela 38 novih notranjih aktov in dopolnila obstoječe interne predpise v 118 primerih. Ti predpisi urejajo tako področja upravljanja premoženja kot upravljanje ostalih procesov v družbi in tako odpravljajo pomemben del pomanjkljivosti, ki jih je Računsko sodišče izpostavilo v svojem poročilu 2014-15.*
Dr. Miha Juhart, predsednik upravnega odbora DUTB je ob tem povedal: »Upravni odbor in revizijska komisija sta redno skrbno spremljala uveljavljanje osnutka predlaganih popravljalnih ukrepov ter priporočil in v tem letu sprejela že 14 dopolnil internih aktov. To se odraža v zmanjšanem številu popravljalnih ukrepov v končnem poročilu.« DUTB bo preostale popravljalne ukrepe Računskega sodišča  v skladu z zakonom in na podlagi presoje gospodarnosti upoštevala.
Dr. Imre Balogh, glavni izvršni direktor DUTB je ob tem pojasnil: »DUTB je danes po stabilnosti poslovanja bistveno drugačna ustanova kot v obdobju, na katerega se nanaša poročilo Računskega sodišča. Lahko rečem, da je bilo sodelovanje med DUTB in sodiščem boljše kot v preteklosti.« Dodal je, da je DUTB v zadnjih letih tudi na podlagi ukrepov in priporočil Računskega sodišča izboljšala učinkovitost poslovanja. Pri tem upošteva tako zunanje kot notranje ocene njenega delovanja. »V DUTB smo sodelovanje z Računskim sodiščem od začetka zadnjega revizijskega postopka videli kot pomoč in dodatno spodbudo k izboljšavam na področju varnosti, učinkovitosti in pravilnosti poslovanja. Proces je bil zahteven, a je koristil obema organizacijama, da lahko izpolnita njuni poslanstvi. Ves čas stremimo k doseganju boljše učinkovitosti, kar se nedvomno odraža tudi v odličnih rezultatih, ki jih je DUTB dosegla v letu 2017,” je dodal.
Poročilo Računskega sodišča, katerega vizija je izboljševanje poslovanja organizacij, ki jih ocenjuje, za DUTB pomeni odlično orodje za izboljšavo in doseganje optimalne učinkovitosti. Kot družba, ki se nemudoma odziva na spremembe, DUTB zato dosledno in v najkrajšem možnem času predlagane spremembe tudi dejansko udejanja.
***
 
*Dodatno pojasnilo
Glavne izboljšave, ki jih je DUTB že sprejela na podlagi priporočil Računskega sodišča v 2018
DUTB je še natančneje opredelila prodajne procese in vzpostavila standardno  predlogo za odločanje, ki vsebuje relevantne informacije, ki so potrebne za odločanje. Prav tako je informacijsko podprla vse postopke odločanja, kar omogoča revizijsko sled in popolno transparentnost poslovanja. Natančno je določila interne postopke naročanja, da sledi vsem zahtevam javnega naročanja ter informativno podprla register pogodb. DUTB je ustanovila organizacijsko enoto Korporativna varnost, ki skupaj s Pooblaščencem za skladnost poslovanja skrbi za izvajanje internih preiskav in ustrezno poročanje upravnemu odboru. Uvedla je tudi celosten sklop predpisov za sistematizacijo delovnih mest, prejemkov in ocenjevanja uspešnosti zaposlenih.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more