21.Avg.2015

DUTB opravlja svoje delo

Družba za upravljanje terjatev bank je na dobri poti pri opravljanju svojega poslanstva in doseganju dolgoročnih ciljev. Dosedanji rezultati presegajo kratkoročne cilje. Od ustanovitve do srede leta 2015 je ustvarila preko 311 milijonov EUR denarnih prilivov iz upravljanja sredstev, kar predstavlja skoraj 20% prenesenega portfelja (po prenosni vrednosti).
V letu 2014 je DUTB vzpostavila trdno in dobro delujočo organizacijo. Potem ko je zaključila prvo fazo svojega poslovanja, ki je vključevala tudi prenos sredstev s šestih bank in vzpostavila svoje poslovanje, je DUTB danes družba z 96 zaposlenimi, s povprečno neto plačo 2.000 evrov, kar znaša 3.500 evrov bruto (povprečje vključuje tudi plače vodstva) in v polnem zagonu druge faze svojega delovanja. Osredotoča se na procese prestrukturiranja delujočih družb, v katerih dodaja in optimizira vrednost sredstev s ciljem, da bo zanje mogoče poiskati dobre dolgoročne lastnike. Na ta način generira denarni tok, ki bo omogočil poplačilo in razbremenitev države in davkoplačevalcev, ki so nase prevzeli finančno breme izgub sistemskih bank.
DUTB upravlja izpostavljenosti v 563 družbah oziroma skupinah družb. Velika večina teh primerov je bila v stečaju že ob prenosu sredstev na DUTB. DUTB danes izvaja postopke prestrukturiranja v okoli 110 družbah in pri tem dobro napreduje med katerimi je do srede leta 2015 že pričela izvajati finančno prestrukturiranje v 70% družbah.
V letu 2014 je DUTB ustvarila 36,4 milijona EUR neto dobička, vrednost lastniškega kapitala DUTB pa se je povečala za 17,2 milijona EUR, s 157,9 milijona EUR na 175 milijonov EUR. Omeniti velja, da je DUTB bankam v državni lasti izplačala 41,9 milijona obresti izdane obveznice, iz naslova izdanih obveznic pa tudi 14,1 milijona EUR nadomestil za izdana poroštva Republiki Sloveniji.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more