16.Mar.2022

DUTB ponudila pomoč v obliki namestitvenih objektov za begunce

Ljubljana, 16. marec 2022 – Zaradi pričakovanega večjega pritoka beguncev iz Ukrajine v Slovenijo je v okviru svojih možnosti Vladi Republike Slovenije ponudila pomoč tudi DUTB. DUTB je pregledala vse objekte v njeni lasti, ki so potencialno primerni za začasno namestitev ljudi, in vladi v uporabo ponudila tri objekte. Predstavniki vlade so si objekte ogledali in potrdili primernost dveh objektov. To sta poslovni stavbe Era v Velenju in Aero v Celju.

DUTB pri uresničevanju tega projekta sodeluje z Uradom Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, ki bo v imenu Republike Slovenije poskrbel za ureditev in opremo prostorov, tako da bodo primerni za namestitev beguncev. Vse stroške, povezane z ureditvijo in uporabo objektov v času bivanja beguncev, bo nosila Republika Slovenija.

DUTB ocenjuje, da je v trenutni situaciji, ki je nastala zaradi agresije ene države nad drugo, treba tvorno sodelovati in pri upravljanju premoženja upoštevati poleg finančnega tudi humanitarni vidik. Ob tem je treba poudariti, da se s tem dejanjem (upoštevajoč dejstvo, da sta oba objekta tržno manj zanimiva in bistveno težje prodajljiva) DUTB bistveno ne odmika od svojega osnovnega poslanstva, ki je maksimiranje vrednosti premoženja v upravljanju.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more