16.Mar.2022

DUTB ponudila pomoč v obliki namestitvenih objektov za begunce

Ljubljana, 16. marec 2022 – Zaradi pričakovanega večjega pritoka beguncev iz Ukrajine v Slovenijo je v okviru svojih možnosti Vladi Republike Slovenije ponudila pomoč tudi DUTB. DUTB je pregledala vse objekte v njeni lasti, ki so potencialno primerni za začasno namestitev ljudi, in vladi v uporabo ponudila tri objekte. Predstavniki vlade so si objekte ogledali in potrdili primernost dveh objektov. To sta poslovni stavbe Era v Velenju in Aero v Celju.

DUTB pri uresničevanju tega projekta sodeluje z Uradom Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, ki bo v imenu Republike Slovenije poskrbel za ureditev in opremo prostorov, tako da bodo primerni za namestitev beguncev. Vse stroške, povezane z ureditvijo in uporabo objektov v času bivanja beguncev, bo nosila Republika Slovenija.

DUTB ocenjuje, da je v trenutni situaciji, ki je nastala zaradi agresije ene države nad drugo, treba tvorno sodelovati in pri upravljanju premoženja upoštevati poleg finančnega tudi humanitarni vidik. Ob tem je treba poudariti, da se s tem dejanjem (upoštevajoč dejstvo, da sta oba objekta tržno manj zanimiva in bistveno težje prodajljiva) DUTB bistveno ne odmika od svojega osnovnega poslanstva, ki je maksimiranje vrednosti premoženja v upravljanju.

Sporočila za javnost

Preberi več
21.Jun.2022

Prodajni postopek MLM je bil izveden pregledno, strokovno in v skladu s poslovnimi standardi

Ljubljana, 21. junij 2022 – Prodajni postopek družbe MLM, ki ga je DUTB začela septembra 2021, se je zaključil brez izbire ponudnika. DUTB je prodajni...

Read more
08.Jun.2022

Prva seja upravnega odbora DUTB v novi sestavi

Ljubljana, 8. junij 2022 – Upravni odbor DUTB v novi sestavi se je včeraj sestal na svoji prvi redni seji.  Novi neizvršni direktorji so se...

Read more
01.Jun.2022

Franci Matoz odstopil s funkcije neizvršnega direktorja in predsednika upravnega odbora DUTB

Obveščamo vas, da je Franci Matoz, dosedanji neizvršni direktor in predsednik upravnega odbora, danes podal odstopno izjavo z njegove funkcije v Družbi za upravljanje terjatev...

Read more