08.Apr.2016

DUTB predčasno poplačala del obveznosti pripojenih bank

DUTB je 8. aprila 2016 odplačala 150 milijonov evrov obveznosti do Ministrstva za finance, ki jih je prevzela s pripojitvijo Probanke in Factor banke. Ministrstvo za finance je hkrati soglašalo s podaljšanjem zapadlosti preostale obveznosti v višini 208,4 milijonov evrov do decembra letos.
Gre za obveznosti, ki so nastale v okviru postopka nadzorovanega prenehanja Probanke ter Factor banke, in bi sicer zapadle avgusta in septembra 2016. Na ta način DUTB prispeva k poplačilu dela sredstev, ki jih je Republika Slovenija vložila v sanacijo slovenskega bančnega sistema. Poplačilo obveznosti pripojenih bank, s katerim je DUTB znižala dolg do Republike Slovenije in njenih davkoplačevalcev, predstavlja še en korak k uresničevanju poslanstva DUTB, kot ga opredeljuje Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more