16.Jun.2017

DUTB predčasno unovčila 1 milijardo evrov sredstev

Ljubljana, 16. junij 2017 – DUTB je nedavno dosegla pomemben mejnik v svojem poslovanju. Krepko pred načrti je namreč unovčila že dobro polovico vrednosti premoženja, ki je bilo kot tvegano preneseno nanjo iz slovenskih sistemskih bank. DUTB je v slabih treh in pol letih od prvih prenosov ustvarila več kot milijardo evrov denarnih prilivov, in sicer v skupnem seštevku 1,086 milijarde evrov do konca maja 2017.

Čeprav je bila naloga DUTB ustvariti 1 milijardo evrov prilivov šele v letu 2019, je ta mejnik dosegla že v maju 2017. Tako je daleč presegla minimalne zahteve, ki so določene v Smernicah Vlade RS za delovanje DUTB. DUTB je v prvih petih mesecih letošnjega leta presegla tudi letni zakonski cilj 200 milijonov evrov, saj je do konca maja ustvarila že 227 milijonov evrov prilivov. Največji delež prilivov je bil ustvarjen iz prodaje in poplačila portfelja terjatev (80 %), preostanek pa iz prodaje portfeljev nepremičnin in lastniških deležev.
Največje transakcije letošnjega leta predstavljajo prodaje ali poplačila terjatev do družb DZS, Sava turizem, Vizija holding, Vizija holding 1, Grep, Sava TMC, Imparo in druge. DUTB je vložila tudi veliko energije v pospeševanje prodaje nepremičnin, kar se v zadnjem obdobju kaže v izjemno uspešni prodaji ne le stanovanjskih temveč tudi drugih tipov nepremičnin v lasti DUTB.
Posledično je DUTB skoraj prepolovila svoj celotni dolg v višini slabih dveh milijard evrov. S poplačilom 1,7-milijardnega dragega dolga in z najemom 750 milijonov evrov novega, cenejšega dolga, je DUTB uspela zmanjšati stroške zadolževanja, ki so v preteklih letih predstavljali veliko breme na donosnost njenega poslovanja, in sicer za 40 milijonov evrov v obdobju dveh let. Tako je letos zabeležila 4,5 milijona evrov dobička že v prvem četrtletju 2017.
Na dan 31. maja 2017 je portfelj DUTB vseboval skupno več kot 2.000 terjatev, nepremičnin in lastniških deležev v skupni vrednosti več kot 1,05 milijarde evrov.
Medtem ko je v letih 2014-2015 DUTB prihodke ustvarjala predvsem iz večjih prodaj, je lani pomemben delež prihodkov ustvarila tudi iz prodaje premoženja manjše vrednosti, ki terja še zahtevnejšo obravnavo. Kljub temu ima DUTB v svojem portfelju še veliko zanimivih investicijskih priložnosti, njihovo uresničevanje pa bo zahtevalo še intenzivnejše prodajne pristope, podprte z usmerjenimi trženjskimi aktivnostmi. V makroekonomskem smislu je aktivno unovčevanje terjatev DUTB pripomoglo k učinkovitejši izrabi prej slabih sredstev, na način da so prišle v roke novih lastnikov. Poleg tega je DUTB poskrbela za učinkovitejšo izrabo sredstev v uspešno prestrukturiranih družbah in tako prispevala k ponovnemu razcvetu slovenskega gospodarstva.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more