16.Nov.2017

DUTB pridobila mednarodni certifikat najvišje stopnje na področju preprečevanja korupcije

​Ljubljana, 16. november 2017 – Potrdilo o skladnosti programa na področju preprečevanja korupcije (Anti-corruption Compliance Program Certificate) je Družba za upravljanje terjatev bank od mednarodno uveljavljene agencije ETHIC Intelligence pridobila v letu 2015. V letošnjem letu pa je DUTB po izvedbi intenzivnega večmesečnega programa s strani iste agencije pridobila tovrstni certifikat najvišje stopnje in v novembru 2017  postala nosilka Anti-corruption Compliance System Certificate. DUTB je v Sloveniji edina družba z omenjenim certifikatom, pridobijo ga le družbe z visoko stopnjo poslovne integritete, transparentnosti in preprečevanja konfliktov interesov na vseh ravneh delovanja družbe.
 
Omenjeni certifikat je agencija izdala šele po celostnem pregledu poslovanja DUTB in podrobni analizi udejanjanja njenega celovitega programa ničelne tolerance do korupcije. Ta program je bil oblikovan tako, da je skladen s predpisi, ki usmerjajo delovanje DUTB, prilagojen ustreznemu upravljanju korupcijskih tveganj in da sledi dobri mednarodni praksi. Gre za sistemski certifikat, ki dodatno zagotavlja, da je program DUTB na področju preprečevanja korupcije prilagojen še vsem morebitnim tveganjem in se v organizaciji tudi pravilno izvaja.
Pridobitev certifikata najvišje stopnje za DUTB pomeni potrditev njenega doslednega izvajanja strategije v skladu s standardi etičnega poslovanja in učinkovitega uresničevanja njenega poslanstva. Hkrati je to tudi potrditev, da družba dela skladno z najvišjimi mednarodnimi standardi in dobrimi praksami na svojem področju.
Dr. Imre Balogh je ob prejemu certifikata povedal: »V DUTB smo nadvse zadovoljni, da je mednarodna agencija ETHIC Intelligence s podelitvijo certifikata najvišje stopnje ponovno prepoznala uspešnost naših prizadevanj pri nadgrajevanju sistemskih procesov in politik po principu ničelne tolerance do korupcije. DUTB je v letošnjem letu ponovno preverila uresničevanje svojega programa zagotavljanja skladnosti in upravljanja korupcijskih tveganj, glede na najvišje mednarodne standarde na tem področju. Prizadevamo si, da vsi zaposleni na DUTB delujejo skladno z načeli poslovne integritete, prepoznavajo konflikte interesov in pravilno upravljajo s korupcijskimi tveganji. To je zdaj potrdilo mednarodno neodvisno strokovno telo. DUTB si bo kot učinkovit center znanja za upravljanje nedonosnega premoženja in prestrukturiranje podjetij prizadevala za dosledno izvajanje tega programa tudi v prihodnje«.
 
O agenciji ETHIC Intelligence
Agencija ETHIC Intelligence, ki jo je ustanovil Philippe Montigny, nekdanji član Urada generalnega sekretarja OECD, izvaja preglede skladnosti, svetuje in izdaja potrdila o skladnosti na področju preprečevanja korupcije že vse od leta 2006 in uživa visok mednarodni ugled. Organizacijo odlikujejo temeljite revizije na kraju samem, strukturirana in pregledna izvedba programa presoje, domišljen sistem preprečevanja nasprotij interesov, odločitve o izdaji certifikata pa sprejema komisija uglednih mednarodnih strokovnjakov s področja obvladovanja korupcijskih tveganj. Postopek pridobivanja certifikata je splet številnih aktivnosti, na podlagi katerih se agencija odloča ali je družba, ki jo presoja, zrela za pridobitev omenjenega potrdila. Organizacije, ki lahko zaprosijo za certifikat, morajo dosegati visoke mednarodne standarde, ki med drugim vključujejo priporočila mednarodnih ustanov, kot so OECD, Svetovna banka, ICC (International Chaimber of Commerce) in podobne.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more
21.Jun.2022

Prodajni postopek MLM je bil izveden pregledno, strokovno in v skladu s poslovnimi standardi

Ljubljana, 21. junij 2022 – Prodajni postopek družbe MLM, ki ga je DUTB začela septembra 2021, se je zaključil brez izbire ponudnika. DUTB je prodajni...

Read more