24.Sep.2015

DUTB pridobila mednarodno potrdilo o skladnosti na področju preprečevanja korupcije ustanove ETHIC Intelligence

DUTB je prejela potrdilo o sistemu skladnosti na področju preprečevanja korupcije (Anti-corruption Compliance System Certificate) mednarodno uveljavljene in priznane francoske agencije ETHIC Intelligence. Gre za prvostopenjsko potrdilo, ki ga Agencija izda šele po uspešni uvedbi celovitega programa. Program DUTB je bil oblikovan tako, da učinkovito uresničuje priporočila Komisije za preprečevanje korupcije in Računskega sodišča. Postopek pridobivanja potrdila zajema neodvisni revizijski pregled delovanja organizacije na sedežu družbe ter strukturiran pregled poročila ocenjevalca, ki ga v okviru programa ETHIC Intelligence opravi mednarodna strokovna komisija.
DUTB je zadovoljna, da sta njena uspešna prizadevanja priznala tako agencija ETHIC Intelligence kot tudi Računsko sodišče v svojem nedavnem poročilu. DUTB si bo še naprej skrbno prizadevala odpravljati odprta vprašanja in bo nadaljevala v smeri nenehnega izboljševanja aktivnosti na tem pomembnem področju.
DUTB je s pomočjo mednarodnega neodvisnega strokovnega telesa želela preveriti, kako je zasnovala in uresničila program zagotavljanja skladnosti s predpisi in upravljanja korupcijskih tveganj glede na najvišje mednarodne standarde na tem področju. Vanj so vključeni ukrepi, ki sta jih priporočila Komisija za preprečevanje korupcije in Računsko sodišče, poleg tega pa tudi ukrepi, ki jih narekuje mednarodna dobra praksa. Za sodelovanje z organizacijo ETHIC Intelligence, ki jo je ustanovil Philippe Montigny, nekdanji član Urada generalnega sekretarja OECD, se je odločila, ker omenjena agencija izvaja preglede skladnosti, svetuje in izdaja potrdila o skladnosti na področju preprečevanja korupcije izvaja vse od leta 2006 in uživa visok mednarodni ugled. 
Organizacijo ETHIC Intelligence odlikujejo temeljite revizije na kraju samem, strukturirana in pregledna izvedba programa presoje, domišljen sistem preprečevanja nasprotij interesov, odločitve o izdaji certifikata pa sprejema komisija uglednih strokovnjakov s področja obvladovanja korupcijskih tveganj. Organizacije, ki lahko zaprosijo za certifikat, morajo dosegati visoke mednarodne standarde, ki med drugim vključujejo priporočilo ene izmed mednarodnih ustanov, kot so OECD, Svetovna banka, ICC in TI.
»Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je izrazila jasen interes, da skozi naš postopek izdaje certifikata ugotovi, kako lahko še izboljša svoj program zagotavljanja skladnosti s predpisi na področju preprečevanja korupcije ter okrepi in ohranja učinkovitost programa v luči najnovejših trendov mednarodnih praks na tem področju. Strokovno mnenje ocenjevalca in tudi strokovne komisije organizacije ETHIC Intelligence posebej izpostavlja ukrepe, ki jih je na tem področju sprejela DUTB, in potrjuje njihovo uspešno izvajanje. Veseli nas, da se DUTB  uvršča na seznam gospodarskih družb, ki so uspešno pridobile certifikat organizacije ETHIC Intelligence,« je ob zaključku postopka, v katerem je najpomembnejši del pregled delovanja organizacije na sedežu družbe, povedal generalni direktor organizacije Philippe Montigny.
Pregled delovanja organizacije na sedežu DUTB je konec marca 2015 izvedla švicarska revizijska hiša SGS. Višji svetovalec SGS Van Klaveren je v okviru pregleda opravil številne osebne razgovore z vodji  oddelkov, z izbranim vodjem projekta ter z izvršnimi direktorji DUTB. Pri svojem pregledu so se v SGS osredotočili na učinkovitost delovanja ter uresničevanje zahtev skladnosti znotraj DUTB.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more