11.Apr.2016

DUTB prodala svoj 100-odstotni delež in terjatve do družbe AHA Plastik družbi JUB-H

Po izvedbi konkurenčnega prodajnega postopka je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) družbi JUB-H d.d. prodala svoj 100-odstotni delež in terjatve do družbe AHA Plastik d.o.o. Družba AHA Plastik je tako postala nova članica skupine JUB, s tem je odprta pot za njen nadaljnji razvoj.
Terjatve do družbe Aha Plastik so bile v začetku leta 2014 na DUTB prenesene iz Nove KBM d.d. Glavna težava družbe AHA Plastik je bila nevzdržna stopnja zadolženosti in navzkrižna zavarovanja obveznosti drugih članic skupine AHA. V primeru, da postopek prisilne poravnave ne bi bil sprožen, bi te težave družbo vodile v stečaj. Prisilna poravnava, ki je bila uspešno potrjena julija 2015, je finančne obveznosti družbe zmanjšala na vzdržno raven. DUTB je s konverzijo dolga v kapital postala tudi 100-odstotna lastnica družbe.
Glede na specifičen položaj družbe in njene gospodarske panoge  je DUTB 2. septembra 2015 objavila obvestilo o začetku postopka prodaje. Izveden je bil konkurenčen in pregleden prodajni postopek, ki je zagotavljal enako obravnavanje več kot 60 povabljenih in drugih potencialnih vlagateljev, skladno z mednarodnimi standardi o združitvah in prevzemih. JUB-H je oddala najboljšo ponudbo in bila izbrana za nakup terjatev in lastniškega deleža v družbi AHA Plastik.
JUB-H je strateški vlagatelj, dolgoletni poslovni partner in kupec družbe AHA Plastik. Z nakupom kapitalskega deleža in terjatev do družbe AHA Plastik je slednja postala nova članica skupine JUB. V družbi JUB-H so ob tej priložnosti povedali: »Prizadevali si bomo zagotavljati vztrajno rast in razvoj družbe AHA Plastik. Menimo, da ta posel zaznamuje pomembno točko v razvoju družbe AHA Plastik, tako z vidika njenega dolgoročnega razvoja kot potenciala.«

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more