08.Dec.2017

DUTB refinancirala svoje finančne obveznosti

​Stroški financiranja bodo v letu 2018 nižji za 7 milijonov EUR
Ljubljana, 8. december 2017 – DUTB je z bankami podpisala dolgoročne kreditne pogodbe za refinanciranje svojih finančnih obveznosti, s čimer bo DUTB pomembno znižala stroške financiranja, ti se bodo v letu 2018 znižali za 7 milijonov EUR. S pridobljenimi viri bo DUTB v celoti poplačala obveznosti iz naslova izdanih obveznic DUT03 v višini 422,9 milijonov EUR in DUT04 v višini 125,8 milijonov EUR ter bančnega posojila v višini 169 mio EUR.
Za refinanciranje obstoječih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo sredi decembra letošnjega leta, se je DUTB v transparentnem in konkurenčnem postopku zadolžila za 710 milijonov EUR.
DUTB je sklenila tri kreditne pogodbe, in sicer:s sindikatom bank Nova Ljubljanska banka d.d., Abanka d.d., Intesa Sanpaolo d.d., NKBM d.d. in Unicredit banka Slovenije v višini 560 milijonov EUR,s Sberbank banka d.d. v višini 100 milijonov EUR inz Erste Group Bank AG Dunaj v višini 50 milijonov EUR.
Posojila po novih kreditnih pogodbah se bodo odplačevala kvartalno, skladno z amortizacijskimi načrti. Zadnji obroki zapadejo v plačilo sredi decembra 2022. DUTB ima možnost posojila vračati tudi predčasno, kar ji daje fleksibilnost pri upravljanju z likvidnostjo do konca leta 2022. Posojila so zavarovana s poroštvom Republike Slovenije, za katero bo DUTB Republiki Sloveniji plačevala 1 % nadomestilo za izdano poroštvo.
DUTB bo tako v letu 2017 odplačala za 1.107 milijona EUR finančnih obveznosti, od tega bo 710 milijonov EUR odplačala z zgoraj omenjenim refinanciranjem, 397 milijonov EUR pa bo DUTB poplačala, od tega kar 269 milijonov EUR s predčasnim poplačilom.
Refinanciranje in poplačilo finančnih obveznosti predstavljata pomemben korak pri uresničevanju poslanstva DUTB, ki ga opredeljuje ZUKSB. DUTB je z nižjo obrestno mesto za najeta posojila znižala bodoče stroške financiranja, znižala zadolženost in s tem povrnila vložena sredstva in razbremenila Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce.
Od svoje ustanovitve je DUTB, brez upoštevanja refinanciranj, poplačala že za 1.057 milijonov EUR obveznosti iz naslova obveznic in dolgoročnih posojil (od tega tudi 360 milijonov za pripojeni Factor banko in Probanko). Posledično je DUTB več kot prepolovila svoj celotni dolg v višini slabih dveh milijard evrov. Stanje finančnih obveznosti DUTB bo konec leta 2017 znašalo 877 milijonov EUR.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more
21.Jun.2022

Prodajni postopek MLM je bil izveden pregledno, strokovno in v skladu s poslovnimi standardi

Ljubljana, 21. junij 2022 – Prodajni postopek družbe MLM, ki ga je DUTB začela septembra 2021, se je zaključil brez izbire ponudnika. DUTB je prodajni...

Read more