07.Dec.2016

DUTB v tem trenutku še ni pravnomočna lastnica nepremičnine Inde, po primopredaji že načrtuje najnujnejše posege

​Ljubljana, 7. december 2016 – DUTB, ki bo postala pravnomočna lastnica celotne nepremičnine nekdanje tovarne Inde v Kopru predvidoma sredi decembra letos, v tem trenutku nima lastninske pravice na predmetni nepremičnini. Primopredaja s strani obeh stečajnih upraviteljev bo fizično izvedena še letos. Temu bo sledilo čiščenje in priprava objekta za prodajo.
Nepremičnino nekdanje tovarne Inde je DUTB formalnopravno prevzela iz stečajev podjetij Konstruktor Invest in Kraški Zidar avgusta in novembra 2016. Sklep o izročitvi druge polovice idealnega deleža nepremičnine je bil na AJPES objavljen 28. novembra 2016 in bo, pod pogojem, da se nobena stranka ne bo pritožila, postal pravnomočen 13. decembra 2016. Do tega datuma oziroma primopredaje s strani stečajnih upraviteljev DUTB iz naslova lastninske pravice in posesti nima pravic in tudi ne obveznosti do te nepremičnine. Vsako poseganje v nepremičnino do navedenega datuma bi bilo nezakonito. Prva polovica idealnega deleža nepremičnin bivše Inde v lasti Konstruktor invest – v stečaju je bila sicer pravno že prevzeta, vendar bo primopredaja celotne nepremičnine zaradi nezmožnosti primopredaje zgolj 50 % idealnega deleža v naravi – dejansko možna po pravnomočnosti sklepa.
DUTB v skladu s svojimi internimi pravili pred prevzemom nepremičnin iz stečajnih postopkov v svoje lastništvo preveri morebitna ekološka tveganja, povezana s predmetno nepremičnino. Tako je bilo tudi pri objektu Inde ugotovljeno, da je treba nevarne odpadke na območju nepremičnine čim prej odstraniti, DUTB to namerava narediti po prevzemu lastništva celotnega objekta še pred zaključkom tega leta.
Za omenjeno nepremičnino je DUTB že dobila izkazan interes s strani več potencialnih kupcev, tako da obstaja možnost prodaje že v prihodnjem letu. 

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more