31.Maj.2019

DUTB zaključila preiskavo v primeru KLI Logatec – oškodovanje DUTB ni bilo ugotovljeno

​Upravni odbor DUTB se je na svoji seji 28. maja 2019 seznanil s Končnim poročilom Komisije za pravno presojo odgovornosti v primeru KLI Logatec. Komisija je ugotovila, da delovnopravne sankcije ali odškodninski zahtevki do zaposlenih niso možni. Prav tako je ugotovila, da DUTB v tem postopku prodaje ni bila oškodovana. Notranja preiskava primera KLI Logatec je s tem zaključena.
Komisija za pravno presojo odgovornosti, ki je zasedala od decembra 2018 do konca maja 2019, je presojala obstoj kazenske, delovnopravne in odškodninske odgovornosti zaposlenih DUTB v primeru KLI Logatec. Komisija je pri svojem delu upoštevala forenzično preiskavo postopka prodaje kompleksa nepremičnin nekdanje tovarne v IC KLI LOGATEC (izdelano dne 7. 11. 2018) s strani Ernest & Young Svetovanje, odgovore zaposlenih na predmetno poročilo in več pravnih mnenj.

Pri presoji delovnopravne odgovornosti je bilo ugotovljeno, da so delavci DUTB v različnih fazah tega postopka sicer zagrešili več kršitev delovnih obveznosti, saj niso spoštovali internih aktov DUTB, vendar ta ravnanja niso vplivala na rezultat prodajnega posla. Gre za odstopanja od internih procesnih pravil, ki niso imela vpliva na doseženo ceno pri prodaji. Zoper nekatere izmed kršitev delovnih obveznosti bi DUTB lahko uveljavljala delovno-pravne sankcije, vendar zaradi kratkih zakonskih rokov, to ni bilo izvedljivo. Delovnopravni ukrepi bi bili možni le, če bi imelo ravnanje zaposlenih znake kaznivega dejanja, kar v teh primerih ni bilo ugotovljeno.

Z vidika odškodninske odgovornosti je bilo ugotovljeno, da so bila ravnanja zaposlenih, v povezavi s ceno nepremičnine in prodajnim postopkom, izvedena v skladu z notranjimi pravili družbe DUTB. Na podlagi izpeljanega postopka prodaje je bila prodana celotna nepremičnina IC KLI Logatec družbama Svet RE in Hoedlmayr po ceni 40 EUR/m2, s čimer sta bila dosežena dva cilja DUTB: prodaja celotne nepremičnine IC KLI Logatec in višja cena od notranje cenitve vrednosti DUTB. Na podlagi pravnega mnenja je komisija ugotovila, da zaposleni DUTB niso odškodninsko odgovorni. Namreč, tudi če bi obravnavani zaposleni DUTB postopek prodaje v celoti izvedli skladno z zavezujočimi pravili, ni mogoče sklepati, da bi bila nepremičnina bodisi ocenjena po višji vrednosti bodisi prodana po višji ceni.

DUTB je sicer v času notranje preiskave ustanovila delovno skupino, ki je proučila priporočila iz poročila družbe Ernest & Young Svetovanje in jih implementirala v interne akte. S tem je bilo uvedenih več sprememb internih aktov, ki urejajo notranje procese v DUTB in ki bodo prispevale k preprečevanju podobnih kršitev v prihodnjem delovanju DUTB. Večina sprememb se tudi že izvaja. V času preiskave so se zamenjali predsednik upravnega odbora in vsi trije izvršni direktorji. DUTB bo še naprej sodelovala z organi pregona, ki raziskujejo primer prodaje zemljišča KLI Logatec.

Sporočila za javnost

Preberi več
16.Nov.2022

Namen pisma DUTB je vzpostaviti podlago za sodelovanje s PLAC-om

Ljubljana, 16. november 2022 –  DUTB je pretekli teden na predstavnike PLAC-a naslovila pismo, v katerem jih je spomnila, da DUTB v ničemer ne nasprotuje...

Read more
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more