08.Sep.2016

Izjava dr. Imreta Balogha ob podelitvi polnega mandata za vodenje DUTB

​”Najprej bi se rad zahvalil neizvršnim direktorjem za izkazano zaupanje in podporo. Menim, da sem to zaupanje pridobil na podlagi našega skupnega truda v smeri preobrazbe družbe in rezultatov mojih prizadevanj na čelu DUTB.
To mu tudi vliva upanje, da imata moja vizija in operativni program za nadaljnji razvoj družbe DUTB trdno podporo uprave. Navsezadnje smo enotni v zasledovanju istega cilja: v največji možni meri vrniti davkoplačevalski denar, ki je bil vložen v sanacijo bančnega sistema.

Ko sem prevzel vodenje družbe DUTB, je ta vse od prenosa bančnih terjatev blestela pri proizvajanju denarnih tokov, medtem ko je nekoliko zaostajala pri izgradnji preudarnega poslovanja in nadzora. Družba DUTB ima po intenzivnem notranjem regulativnem izvajanju v letih 2015 in 2016, izvedbi mojega programa krepitve transparentnosti s štirimi prednostnimi nalogami, notranjih kontrolah in upravljanju, učinkovitosti in sodelovanju deležnikov, in navsezadnje tudi zaključenem tristranskem združitvenem in reorganizacijskem procesu trdne temelje za prihodnji razvoj. Družba bo še mogočnejša v vseh treh gonilih izvajanja naše strateške vizije: ustvarjanju vrednosti za slovensko družbo v širšem smislu, pospeševanju ustvarjanja denarnega toka in izboljšani operativni trdnosti. Postala bo organizacija, ki se trudi biti vsak dan boljša.

V današnjem svetu vsi, posebno mediji, želimo takojšnje rezultate. Toda, stavba brez pravega temelja se slej ko prej poruši, tudi če je še tako sijoča in velika. Skupaj z zelo predanimi sodelavci smo v preteklih skoraj enajstih mesecih položili zares trdne temelje za boljšo in učinkovitejšo DUTB, hkrati pa še presegli zadane vrednosti denarnega pritoka in odplačevanja. Družba DUTB ima dobra izhodišča, da izpolni svoje poslanstvo servisiranja javnega dobrega in povečevanja donosnosti sredstev davkoplačevalcev.«

Dr. Imre Balogh

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more