06.Okt.2016

Izjava Marka Simonetija

​Izjava Marka Simonetija ob objavi tonskih zapisov sej upravnega odbora DUTB na spletnem portalu Pod črto vezana na problematiko omejitve plač v podjetjih pod nadzorom DUTB:
Posamičnih mojih citatov z zaprte seje upravnega odbora ne zanikam, želim pa podati le nekoliko širši kontekst mojih večkratnih razprav na to temo na sejah upravnega odbora. Prvič, vsi stari in novi člani upravnega odbora smo se strinjali, da so omejitve »Lahovnikovega zakona«  resen problem za pridobivanje ustreznih managerjev za prestrukturiranje prezadolženih podjetij v naši lasti.  Nato smo na DUTB s predlogi večkrat opozorili tudi vlado RS. Drugič, ob mojem imenovanju v upravni odbor smo imeli na DUTB že redno zaposlene projektne managerje s prejemki, ki jih »Lahovnikov zakon« formalno sicer ne omejuje, a so daleč presegli prejemke direktorjev DUTB (danes takih zaposlenih na DUTB ni več). Tretjič, vsi smo poznali primere iz prakse, ko je ena oseba opravljala hkrati več direktorskih funkcij v povezanih podjetjih. 
Moje »pragmatične« razprave so šle takrat v smeri, da se prouči možnost, da taki dobro plačani projektni managerji, če jih že imamo zaposlene na DUTB, opravljajo tudi funkcijo direktorja v več hčerinskih družbah. Za temeljito analize pravne dopustnosti takih rešitev pred njeno implementacijo so zadolžene pravne službe, vendar do take analize sploh ni prišlo, saj moje diskusije niso bile podprte na upravnem odboru niti na načelni ravni.
Marko Simoneti,
predsednik upravnega odbora DUTB

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more