01.Avg.2016

Iztekel se je razpis za glavnega izvršnega direktorja DUTB

V petek, 29. julija 2016, se je iztekel razpis za glavnega izvršnega direktorja DUTB. Na razpis se je prijavilo 10  kandidatov iz Slovenije in tujine. Imen kandidatov DUTB ne razkriva. Prispele prijave bo pregledala Kadrovska komisija, na njen predlog bodo neizvršni direktorji DUTB po svoji presoji povabili na pogovor najustreznejše kandidate. Ime izbranega kandidata bo pred iztekom začasnega mandata GID DUTB.

Novice

Preberi več
05.Maj.2021

Vabilo zainteresiranim kandidatom za člane organov nadzora in poslovodenja

DUTB vodi izbor zainteresiranih kandidatov za člane organov poslovodenja ali nadzora hčerinskih družb, prokuriste in pooblaščence tudi s pomočjo baze potencialnih kandidatov. Če vas sodelovanje...

Read more
30.Sep.2020

Objava nerevidiranega polletnega poročila 2020

Družba za upravljanje terjatev bank,  d. d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja nerevidirano polletno poročilo družbe za prvo polletje 2020. Poslovanje DUTB v prvem...

Read more
11.Avg.2020

Objava revidiranega letnega poročila za leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za upravljanje terjatev bank,  d. d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo...

Read more