Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dutbcj/repositories/dutb-production/web/app/themes/dutb-timber/single-mediji.php on line 83
Kljub zahtevnemu letu DUTB presegla zastavljene cilje 2021 – DUTB d.d.
21.Apr.2022

Kljub zahtevnemu letu DUTB presegla zastavljene cilje 2021

Ljubljana, 21. april – DUTB je leto 2021 sklenila s 178,4 milijoni EUR ustvarjenih prilivov iz upravljanja premoženja, 63,2 milijona EUR poslovnega izida pred obdavčitvijo in s kar 25 % doseženo ciljno vrednostjo povprečne letne donosnosti na vloženi kapital (EROE), pri čemer zakonsko določena vrednost predvideva 8 % donosnost. Od ustanovitve do konca lanskega leta je DUTB skupno ustvarila že več kot 2,083 milijarde EUR prilivov, kar predstavlja 100,2 % kumulativne prenosne vrednosti sredstev. DUTB nadaljuje dobičkonosno poslovanje tudi v prihodnje.

 

Kljub upravljanju zahtevnejšega preostalega portfelja sredstev kot v preteklih letih, zavedanju o skorajšnjem zaključku življenjske dobe družbe, zmanjševanju števila zaposlenih in neobičajnih zdravstvenih razmerah, je DUTB v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 dosegla kar 57 % povečanje dobička pred obdavčitvijo. Kapital družbe je že lani presegel skupni vložek lastnika, Republike Slovenije, prav tako pa skupni prilivi že presegajo kumulativne prenosne vrednosti sredstev v celotnem obdobju delovanja družbe.

DUTB je v začetku leta 2021 upravljala s 615 milijoni EUR premoženja v obliki treh portfeljev. Pri tem je z unovčevanjem premoženja ustvarila 178,4 milijona EUR, in sicer 83,6 milijona EUR iz prodaje terjatev, 67,5 milijona EUR iz prodaje nepremičnin in 27,3 milijona EUR iz prodaje lastniških naložb. Vrednost premoženja se je brez upoštevanja vpliva vrednotenja portfeljev tako v enem letu znižala za 30 %. DUTB je nadaljevala tudi z optimizacijo stroškov poslovanja. Zaradi občutnega povišanja stroškov za oblikovanje rezervacij so se stroški poslovanja v primerjavi z lanskim letom sicer nekoliko zvišali (3 %), so se pa stroški financiranja primerjalno z letom 2020 znižali za tretjino. Kot posledica nižanja števila zaposlenih so se v primerjavi s predhodnim letom za 15 % znižali tudi stroški dela.

DUTB je v letu 2021 sklenila več pomembnih poslov na področjih prodaje nepremičnin, terjatev in lastniških naložb. Med njimi velja omeniti prodaje industrijskih in stanovanjskih nepremičnin, kot so poslovni prostori v Eda centru v Novi Gorici, poslovna stavba in zemljišče nekdanjega Gradisa, poslovna cona Dolsko, stavbno zemljišče Studenški razgledi v Mariboru, zemljišče Masarykova v Ljubljani in Dom starejših občanov v Vrtojbi. DUTB je uspešno prodala lastniške naložbe družb Melamin, Nigrad, Riosi inženiring in poslovni delež ter terjatve družbe DUP-1. Večja poplačila sredstev je DUTB prejela iz stečajev družb Športni center Pohorje in Elos-Escada, predčasno je prejela tudi poplačila obveznosti družbe Mercator. DUTB je v letu 2021 dosegla pomemben napredek na primerih prestrukturiranja. Od 118 primerov z zasledovano (efektivno) strategijo prestrukturiranja je bilo do konca leta 2021 skupaj zaključenih 78 primerov (kar predstavlja 66 %). DUTB je skupno obravnavala tudi 644 večjih primerov unovčevanja zavarovanj, pri katerih je bil delež primerov z zaključenimi aktivnostmi ali aktivnostmi po unovčevanju zavarovanj konec lanskega leta prav tako skoraj 70‑odstoten.

Ob izdaji letnega poročila DUTB za leto 2021 so izvršni direktorji izjavili: »Doseženi poslovni rezultati ponovno potrjujejo ustreznost poslovne strategije, smernic poslovanja, vodenja in izvedenih ukrepov DUTB. Že presežena kumulativna prenosna vrednost sredstev pa nedvomno dokazuje upravičenost projekta DUTB. DUTB ima izjemno zmožnost hitrega prilagajanja in iskanja optimalnih rešitev v spremenljivih poslovnih okoliščinah, kar se je še enkrat več izkazalo kot uspešno v zaostrenih tržnih razmerah leta 2021. Z izkušeno, strokovno in zavzeto ekipo bo DUTB tudi v zadnjem letu njenega delovanja uspešna in bo svoje poslanstvo – maksimiranje donosa za državo Slovenijo v korist vseh deležnikov – izpolnila na najboljši možni način.«

 

Letno poročilo DUTB 2021