12.Jun.2013

Kratka predstavitev Družbe za upravljanje terjatev bank – DUTB

Ustanovitev družbeVlada Republike Slovenije je ustanovila Družbo za upravljanje terjatev bank (kratko DUTB) kot ključno ustanovo, ki bo s svojim delovanjem pripomogla h krepitvi stabilnosti slovenskega finančnega sistema in s tem k obnovi zaupanja vanj. Gre za enega od ukrepov vlade za krepitev finančne sposobnosti in vzdržnosti sistemskih bank, ki bo posledično pripomogel k povečanju gospodarske rasti.
Zakonska podlaga za ustanovitev DUTB je podana z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki je stopil v veljavo konec leta 2012. Prva naloga Družbe za upravljanje terjatev bank je razbremenitev sistemskih bank tako, da bo prevzela njihove nedonosne terjatve. Druga naloga DUTB bo upravljanje teh terjatev.Glavne aktivnosti DUTBOcena pobude za podporo banke* – Po sklepu vlade bo DUTB opravil pregled terjatev banke in vladi RS podal priporočilo o potrebnem ukrepanju.Prenos nedonosnih terjatev bank – na podlagi sklepa vlade RS bo DUTB nato izpeljal potrebne ukrepe za prenos terjatev bank.Upravljanje nedonosnih terjatev bank – DUTB s prenešenim premoženjem gospodaril z namenom, da se ohranja njegova realna vrednost, in ga vnovčeval na trgu.
* V proces je vključena tudi Banka Slovenije.Vodenje družbe
DUTB v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi vodi sedemčlanski upravni odbor. Sestavljajo ga trije vršilci dolžnosti izvršnih direktorjev, ki so na DUTB zaposleni za polni delovni čas in štirje neizvršni direktorji. Štirje od sedmih članov upravnega odbora imajo bogate mednarodne izkušnje na področju prestrukturiranja bank, trije so izkušeni v delovanju v slovenskem političnem, finančnem in poslovnem okolju.
Neizvršni direktorji imajo v praksi nekoliko širšo vlogo, kot običajno velja za neizvršne člane upravnih odborov drugih organizacij. Aktivno sodelujejo pri odločitvah o investicijah in prestrukturiranju ter imajo pomembno svetovalno vlogo.
Upravni odbor DUTB
Neizvršni direktorji:Mag. Andrej Šircelj, predsednik upravnega odbora DUBT, je diplomiral na in magistriral na pravni fakulteti v Mariboru. Svojo poklicno pot je začel v šolstvu in jo nadaljeval v gospodarstvu. V mandatu 1992-1996 je bil svetovalec vlade za področje davkov na ministrstvu za finance, kasneje pa direktor za davčno in finančno svetovanje v revizijski hiši Deloitte & Touche. Leta 2005 je bil imenovan za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade z mandatom na ministrstvu za finance, nato je bil svetovalec predsednika uprave v Gorenjski banki. Na državnozborskih volitvah 2011 je bil izvoljen za poslanca v Državni zbor RS. Na funkcijo predsednika upravnega odbora DUTB je bil imenovan ob ustanovitvi DUTB.Lars Nyberg, doktor ekonomskih znanosti in dolgoletni član švedske finančnega nadzornega organa Financial Supervisory Authority, je deloval kot izvršni podpredsednik v komercialnih švedskih bankah: Handelsbanken in Swedbank. Med švedsko bančno krizo v letih od 1991 do 1993 je kot namestnik predsednika uprave Föreningsbanken odločilno prispeval k prestrukturiranju in dokapitalizaciji te banke. Svojo poklicno pot je nadaljeval kot namestnik guvernerja švedske centralne banke – Riksbanken, kjer je delal 12 let. Dolga leta je predsedoval tudi skupini ECB za krizni menedžment. Kot član skupine de LaRoisere, ki jo je ustanovila evropska komisija, je sodeloval pri razvoju smernic za monitoring evropskih bank po gospodarski krizi leta 2008. Ob tem je tudi predsedoval skupini EFC High Level Working Group, ki je oblikovala zaključne smernice za izhod iz gospodarske krize.Arne Berggren je bil v vsej svoji 20-letni karieri kot svetovalec ali predsednik uprave aktivno vključen v vprašanja lastništva, rekonstrukcije in prodaje podjetij in bank na Švedskem in v tujini. Zaposlen je bil tako v javnem kot zasebnem sektorju ter v mednarodnih organizacijah. Deloval je na področjih prestrukturiranja bank in premoženja družb v finančnih težavah v času finančne krize na Švedskem in v tujini. Trenutno je član uprave v turški družbi za upravljanje terjatev LBT Varlik Yönetim in IMF-jev član tima »Trojka« v Španiji, ki se ukvarja s srbskimi in španskimi »slabimi bankami«.Carl-Johan Lindgren ima več kot 20 let izkušenj z upravljanjem bančnih kriz in reševanjem bank po vsem svetu. Po dobrih 30. letih dela v IMF-u se je leta 2001 upokojil kot namestnik direktorja oddelka za upravljanje bančnih kriz in reševanja bank. Konec devetdesetih je vodil delovanje IMF-a pri reševanju bančne krize na Tajskem in leta 2000 in 2001 tudi v Turčiji. Je eden od snovalcev dokumenta Financial Sector Assessment Program, ki sta ga IMF in Svetovna banka predstavili leta 1999. Zadnjih 10 let deluje kot svetovalec za področje finančnih politik državam po vsem svetu. Pri svojem delu se osredotoča predvsem na preprečevanje finančnih kriz in kako se na njih odzivati.
Izvršni direktorji:Torbjörn Månsson je magister ekonomskih znanosti. Njegova temeljna naloga v DUTB je vzpostaviti delujočo ekipo in ustanovo, ki bo kvalitetno in pravočasno izpolnjevala svoje naloge. Pred tem je 18 deloval v podjetju Bain & Co, zadnjih deset let kot vodja Nordic Private Equity Practice s fokusom na svetovanju pri upravljanju terjatev ter na področju investicij in strategij. Ob tem je vodil tudi Nordic Performance Improvement Practice, kjer se je ukvarjal predvsem s prestrukturiranjem in optimizacijo poslovanja v različnih industrijah. Deloval je v tridesetih državah sveta – od Kitajske, Indije, Japonske, Združenih držav in Mehike do evropskih držav. Pred tem je od leta 1991 do leta 1995 delal kot svetovalec družbe SIAR-Bossard za Vzhodno Evropo za področje strategij vstopanja na nove trge.Aleš Koršič, vršilec dolžnosti izvršnega direktorja za pravno in kadrovsko področje, je univ. dipl. pravnik. Pred imenovanjem na funkcijo v DUTB je deloval kot pravni svetovalec v gospodarski družbi Cimos d.d.. Od leta 2003 do 2006 je bil član NS družbe Livarna Vuzenica in od 2005 do 2011 član upravnega odbora gospodarske družbe Livarna Kikinda v Srbiji. V več projektih doma in v tujini je deloval kot koordinator prevzemnih in poprevzemnih aktivnosti. Sodeloval je tudi pri procesih prestrukturiranja in poslovne reorganizacije družb.Boštjan Gjerkeš, vršilec dolžnosti izvršnega direktorja za področji notranje revizije in računovodstva, je univ. dipl. ekonomist s certifikatom preizkušenega notranjega revizorja, ki ga je pridobil na Slovenskem inštitutu za revizijo. Ima več let delovnih izkušenj v bančništvu na področju poslovanja z malimi gospodarskimi družbami. Kot pomočnik direktorja in notranji revizor je sedem let soupravljal borznoposredniško družbo Moja delnica BPH d.d. in bil nato pet let zaposlen v mednarodnem logističnem podjetju TNT kot notranji revizor.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more