16.Nov.2022

Namen pisma DUTB je vzpostaviti podlago za sodelovanje s PLAC-om

Ljubljana, 16. november 2022 –  DUTB je pretekli teden na predstavnike PLAC-a naslovila pismo, v katerem jih je spomnila, da DUTB v ničemer ne nasprotuje principom njihovega delovanja, kot trdijo, saj v njenih prostorih delujejo že nekaj mesecev nemoteno. Hkrati je skupnost opozorila, da v objektu biva nezakonito in brez soglasja DUTB za uporabo, pojasnila stroške, ki so DUTB nastali ob uporabi objekta, potrebo po identifikaciji zastopnikov in članov PLAC-a in  izvedbi tehničnega pregleda objekta, izrazila je tudi pripravljenost na pogovore skupaj s predstavniki kabineta predsednika vlade.

Namen pisma je bil predvsem vzpostaviti podlago za sodelovanje in nikakor ne grožnja, kot so predstavniki PLAC-a povedali na novinarski konferenci, zato je DUTB prepričana, da skupnost zaščite vlade ne potrebuje. DUTB je skupnosti že pred časom sporočila, da v objektu, ki ni varen za bivanje, želi opraviti tehnični pregled. Kot lastnica nepremičnine ima namreč jasne zakonske obveznosti in je po zakonu odgovorna za vse, kar se v njenih objektih zgodi, tudi če so samovoljno in brez pravne podlage prevzeti v posest s strani določenih skupnosti. Predstavnike PLAC-a je večkrat prosila za termin pregleda, ki bi ustrezal obema stranema, nato pa sama izbrala takšnega, ki ustreza pogojem strokovnega tehničnega pregleda. Ob tem pa je vsaj nenavadno, da je objekt, ki je odprt za vse obiskovalce, zaprt le za njenega lastnika.

Da bi DUTB omenjene obveznosti izpolnila, hkrati pa bi do nadaljnjega PLAC v objektu lahko kar se da nemoteno deloval, je DUTB predstavnike v pismu tudi pozvala, da kot zreli državljani sprejmejo odgovornost za bivanje v objektu in podajo izjave o odgovornosti. Poslala jim je tudi zahtevek za plačilo z njihove strani ustvarjenih stroškov za vodo ter elektriko, ki bi sicer padli na ramena davkoplačevalcev in jim v vednost predstavila tudi druge potencialne stroške (uporabnino objekta in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), ki jih sicer plačujejo drugi uporabniki na tej lokaciji. Četudi bi si vsi želeli uporabljati nepremičnine brez kakršnihkoli obveznosti, je v realnem življenju treba za bivanje tudi v lastniških nepremičninah plačevati stroške. Zato je informacijo o ustvarjenih stroških in potrebo po plačilu le teh najbrž težko opredeliti kot grožnjo.

Zaseden objekt na Linhartovi v Ljubljani je namenjen rušenju, zato je navkljub drugačnemu mnenju skupnosti vlaganje sredstev vanj negospodarno. DUTB si prizadeva pripraviti OPPN, ki bo na zemljišču omogočil  gradnjo večstanovanjskega objekta ali oskrbovanih stanovanj. Razvoj stanovanjske soseske na tej lokaciji, ki jo skupnost PLAC z zasedbo ovira, bo med drugim lahko tudi odgovor na perečo stanovanjsko problematiko mladih.

Sicer je DUTB od začetka zasedbe odprta za pogovore s predstavniki PLAC-a. Že takoj po zasedbi objekta je dala pobudo za srečanje, a se je slednje zaradi zasedenosti predstavnikov PLAC-a zgodilo 21. septembra 2022. Na njem je bilo sprejetih nekaj načelnih dogovorov, saj predstavniki niso imeli pooblastil za dajanje zavez, prav tako se na sestanku niso predstavili z imeni in priimki. Naj spomnimo, da PLAC v objektu v lasti DUTB vse mesece deluje popolnoma nemoteno.

 Dodatno obvestilo, 17. 11. 2022:
Zaradi medijskega dogodka, ki ga je za danes, 17. novembra, ob 10.00 sklicala skupnost PLAC, DUTB tehnični pregled objekta na Linhartovi ulici v Ljubljani odpoveduje, saj ga v takšnih razmerah ni mogoče strokovno izvesti.

Sporočila za javnost

Preberi več
16.Nov.2022

Namen pisma DUTB je vzpostaviti podlago za sodelovanje s PLAC-om

Ljubljana, 16. november 2022 –  DUTB je pretekli teden na predstavnike PLAC-a naslovila pismo, v katerem jih je spomnila, da DUTB v ničemer ne nasprotuje...

Read more
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more