26.Okt.2017

Netočne navedbe v člankih Koga je strah brskanja po okostnjakih slabe banke? Siol.net, 24. 10. 2017), Nova izvršna direktorja Jaklin in Prebil (Delo, 25. 10. 2017) in Pretekli posli prevetrili vrh DUTB (Svet kapitala, 27. 10. 2017)

Na spletni straniwww.siol.net je bil 24. oktobra 2017 objavljen članek z naslovom Koga je strah brskanja po okostnjakih slabe banke? avtorjev Vesne Vukovič in Primoža Cirmana. V članku avtorja ponovno namigujeta, da je bil Janez Škrubej povezan s prodajo terjatev do podjetja MPM Engineering, kar smo avtorjema že pred časom zanikali, saj je bil s primerom MPM Engineering povezan le kot član sicer veččlanskega kreditnega odbora.
Avtorja navajata, da naj bi notranja revizija DUTB ugotovila, da je DUTB terjatve do MPM Engineeringa prodala prejšnjemu lastniku. Kot smo na DUTB že večkrat poudarili, so poročila notranjerevizijske dejavnosti z ugotovitvami in priporočili interni dokumenti, ki imajo namen izboljševanja učinkovitosti procesov vodenja, upravljanja s tveganji in sistema notranjih kontrol. Po prejemu notranjerevizijskega poročila je prva naloga odgovornih oseb s področja revidiranega procesa priprava načrta aktivnosti za uvedbo priporočil ter uskladitev obstoječih praks z najboljšimi. V poročilu notranja revizija na DUTB v primeru MPM Engineering ni zapisala, da so bile terjatve prodane prejšnjemu lastniku oziroma z njim povezanim osebam.
Avtorja še navajata, da izbira dveh izvršnih direktorjev DUTB časovno sovpada z ugotovitvami notranje revizije DUTB, ki je preiskovala nepravilnosti pri nekaterih najodmevnejših prodajah terjatev. Ob tem poudarjamo, da priporočila notranje revizije DUTB niso vplivale na izbor neizvršnih direktorjev, ki so potrdili dva nova izvršna direktorja DUTB.
Podobne namige o morebitnih izsledkih notranje revizije DUTB navaja tudi Katja Svenšek v članku Nova izvršna direktorja Jaklin in Prebil, ki je bil 25. oktobra 2017 objavljen v Delu. Novinarka piše, da naj bi bile po trditvah virov časnika Delo ugotovitve revizije tako obremenjujoče, da nov mandat istima izvršnima direktorjema ni bil sprejemljiv. Navedbe teh neimenovanih (!) virov časnika Delo so napačne in neresnične, neizvršni direktorji DUTB so odločitev o imenovanju novih izvršnih direktorjih sprejeli na podlagi ocene primernosti kandidatov za nadaljnje delovanje družbe in priporočila notranje revizije DUTB, ki ne ugotavljajo odgovornosti sedanjih izvršnih direktorjev, niso vplivale na izbor izvršnih direktorjev.
Tudi novinarki Pija Kapitanovič in Suzana Kos v članku Pretekli posli prevetrili vrh DUTB (Svet kapitala, 27. 10. 2017) navajata, da naj bi bile obremenjujoče ugotovitve notranje revizije razlog, da novega mandata nista dobila obstoječa izvršna direktorja DUTB. Kot smo že zapisali, so te informacije napačne in neresnične, priporočila notranje revizije niso ugotavljala odgovornosti sedanjih izvršnih direktorjev in tudi niso vplivala na izbor izvršnih direktorjev.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more
21.Jun.2022

Prodajni postopek MLM je bil izveden pregledno, strokovno in v skladu s poslovnimi standardi

Ljubljana, 21. junij 2022 – Prodajni postopek družbe MLM, ki ga je DUTB začela septembra 2021, se je zaključil brez izbire ponudnika. DUTB je prodajni...

Read more