29.Avg.2016

Netočne navedbe v članku Za koga DUTB hrani parcelo št. 1695-350/233?

​V reviji Reporter je bil 22. avgusta 2016 objavljen članek avtorja Jožeta Biščaka z naslovom Za koga DUTB hrani parcelo št. 1695-350/233?, ki temelji na napačni interpretaciji informacij. Novinar je pred objavo članka DUTB sicer zastavil vrsto vprašanj, vendar nobenega v zvezi s parcelo, o kateri piše v članku. Če bi vprašanje zastavil določno, bi mu v DUTB pojasnili, da prodajnega postopka predmetne parcele ne vodi DUTB, temveč v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih upravna enota Ljubljana – izpostava Vič-Rudnik, ki tudi izbere najprimernejšega ponudnika.
Naj pojasnimo. Predmetna parcela (številka 1695-350/233-0, k.o. Karlovško predmestje) je opredeljena kot najboljše kmetijsko zemljišče (K1) – barjanski travnik. Potek prodajnih postopkov tovrstnih zemljišč je predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) – promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali kmetijami. Ta narekuje, da mora »lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo predložiti upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži. Šteje se, da je lastnik s predložitvijo ponudbe upravni enoti upravno enoto pooblastil za prejem pisne izjave o sprejemu ponudbe.«
DUTB je namero za prodajo predmetne parcele objavila na svoji spletni strani 29. februarja 2016. Po prejemu ponudb je v skladu z zakonsko predpisanim postopkom namero o prodaji sporočila upravni enoti, ki je prevzela prodajo zemljišča ter prodajno namero objavila na svojem spletnem mestu. V zakonskem roku 30 dni je na upravno enoto prispelo več ponudb. Ker je rok za oddajo ponudb potekel, novih ponudb ni več možno oddajati. To pojasnilo je novinar tudi prejel od DUTB, ko se je kot »kupec Andrej« zanimal za nakup.
Upravna enota je nato sklicala javno obravnavo »v upravni zadevi odobritve pravnega posla, katere predmet je predmetno zemljišče«, na kateri je bila prisotna tudi DUTB kot prodajalka. Stranke v postopku so bile povabljene, da predložijo dodatna dokazila, na podlagi katerih so upravičene do nakupa zemljišča. Na podlagi dejstev in prejetih dokazil bo upravni organ izbral najprimernejšega kupca in po določilih ZKZ izdal odločbo, na katero je možna pritožba. Vprašanje iz naslova članka »za koga DUTB hrani parcelo« torej zmotno nakazuje, da DUTB pri predmetni parceli vodi sporne postopke, saj je vodenje prodajnega postopka v pristojnosti upravne enote. 

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more