18.Avg.2016

Netočne navedbe v zvezi z javnim razpisom Posredovanje pri prodaji nepremičnin na katerih je vknjižena zastavna pravica v korist DUTB, objavljene v časopisu Dnevnik in na spletni strani www.dnevnik.si 13. in 17. avgusta 2016


V nadaljevanju objavljamo točne navedbe in informacije.
V časopisu Dnevnik in na spletni straniwww.dnevnik.si sta bila 13. in 17. avgusta 2016 objavljena članka avtorice Manje Pušnik z naslovom Avstrijci bodo služili na račun slovenskih nepremičnin in Ministra Počivalška ne zanima, kako DUTB prodaja nepremičnine, ki temeljita na napačni interpretaciji javno objavljenih informacij. Gre namreč za informacije, ki jih ni »razkril Dnevnik«, kot je zapisala novinarka, temveč so v javnem razpisu Posredovanje pri prodaji nepremičnin na katerih je vknjižena zastavna pravica v korist DUTB (objavljenem 28. aprila 2016 na portalu javnih naročil pod št. objave JN000842/2016-E01) in v dokumentu Odločitev o objavi (objavljenem na portalu javnih naročil pod št. objave JN000842/2016-ODL01) jasno navedene in dostopne najširši javnosti.
O namenu razpisa
Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da ne gre za prodajo nepremičnin v lasti DUTB, kot je uvodoma zapisala novinarka v prvem članku, temveč za storitve posredovanja pri prodaji nepremičnin, na katerih je vknjižena zastavna pravica v korist DUTB, torej za posredovanje pri prodaji nepremičnin v stečajnih ter drugih insolventnih postopkih (izvršbe, prisilne poravnave ipd.). Ta pristop uporabljajo tudi banke, kadar želijo tako kot DUTB pospešiti prodajo svojih zastavljenih nepremičnin.
V razpisu je nedvoumno navedeno tudi, da DUTB, ni in ne bo lastnica predmetnih nepremičnin, zato izbrani izvajalec ne bo imel ekskluzivne pravice do njihovega posredovanja. Ob tem nikjer v člankih ni zaslediti ključne informacije, da bo izbran izvajalec imel pravico do provizije le pod pogojem, če bo določena nepremičnina prodana kupcu, ki ga je sam pridobil, kar bo moral dokazati s posebno izjavo, podpisano s strani potencialnih kupcev.
Novinarka v članku poudarja, da število nepremičnin, ki se bodo prodajale, ni znano, ob tem pa izpusti obrazložitev iz razpisa, da števila in obsega stečajev vnaprej ni možno napovedati. Zato bo DUTB z izbranim izvajalcem sklenila okvirni sporazum za obdobje treh let, na njegovi podlagi pa bo za prodajo posamezne izbrane nepremičnine sklepala posamične pogodbe.
Merila in pogoji
Novinarka v članku med drugim navaja, da je pri izbiranju ponudnika »eno od glavnih meril za izbiro višina posredniške provizije«. Ob tem izpusti dejstvo, da sta pri izbiranju najugodnejšega ponudnika enakovredno pomembni dve merili izbora, hkrati pa morajo ponudniki izpolniti tudi pogoj za sodelovanje. Ta med drugim določa, da mora ponudnik v zadnjih 3 letih od objave razpisa doseči 20 referenc, da sploh lahko sodeluje pri javnem naročilu. Če ta pogoj ne izpolnjuje, je njegova ponudba izločena.
Tako je DUTB skladno z določili ZJN-3 izbrala ponudnika na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, kjer je določila dve enakovredni merili: Provizijo in Dodatne reference. Ob tem naj poudarimo, da sta bili merili določeni na podlagi analize trga in težavnosti predmeta naročila ter na podlagi lastnih izkušenj, ki jih ima DUTB s prodajo nepremičnin v svoji lasti.
Iz odločitve o oddaji naročila, ki je javno dostopna na spletu, je jasno razviden izračun obeh meril. Trditev novinarke, da ima izbrani ponudnik »od tri do devetkrat višjo provizijo od neizbranega« je zavajajoča, saj posplošuje višino provizije na vse vrednostne razrede nepremičnin. Provizija izbranega ponudnika je res višja od drugo uvrščenega ponudnika, vendar primerljiva cenam na trgu, in skladna s 86. členom ZJN-3 (neobičajno nizka cena). Hkrati je izbrani ponudnik bistveno bolje izpolnil drugo merilo s predložitvijo 63 dodatnih referenc, medtem ko je drugo uvrščeni predložil le eno dodatno referenco. Za DUTB je namreč ključno, da ponudnik razpolaga z izkušnjami in dokazuje proaktivno delo pri prodaji vseh vrst nepremičnin z izkazanimi referencami. To merilo je poleg provizije zelo pomembno zato, ker bo predmet prodaje veliko število raznovrstnih zastavljenih nepremičnin, zato mora ponudnik dokazati, da bo zmožen učinkovito posredovati pri njihovi prodaji.
O pogodbi
Avtorica članka napačno navaja, da je DUTB z izbranim izvajalcem že sklenila triletno pogodbo. To ne drži. DUTB je 9. avgusta 2016 objavila odločitev o oddaji naročila, ki pa še ni pravnomočna, saj je naročnik skladno z ZJN-3 dolžan počakati, da se izteče obdobje mirovanja in šele nato sklene pogodbo.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more