31.Maj.2017

Novi OPPN Fiesa omogoča več urejenih zelenih površin, v primeru razveljavitve v veljavo vstopi prejšnji zazidalni načrt Fiesa-Pacug

Novi OPPN Fiesa, za katerega si civilna iniciativa prizadeva, da bi ga z referendumom preprečila, je bolj prilagojen značaju Fiese in hkrati tudi racionalnejši glede na obstoječi teren.
Novi OPPN Fiesa prinaša naslednje prednosti za to območje:gradnja je omejena, saj novi OPPN Fiesa dovoljuje le 7.435,25 kvadratnih metrov bruto tlorisne površine nove stanovanjske pozidave, prejšnji zazidalni načrt Fiesa-Pacug (ki je pravnomočen) pa omogoča gradnjo stanovanjskih, oziroma nastanitvenih površin v bruto tlorisni površini 11.575,82 kvadratnih metrov,število nastanitvenih enot je zmanjšano s prvotnih 57 na 25,načrtovana bruto tlorisna površina investitorju DUTB ostaja praktično enaka (stari zazidalni načrt dovoljuje gradnjo 3.139 kvadratnih metrov bruto tlorisne površine nove stanovanjske pozidave, novi pa 3.178), novi investitor pa bo moral zgraditi več podzemnih parkirišč, ker je razbremenitev parkirnih površin za neposredno okolico,načrtovani objekti bodo nižji, bolj privlačni ter manj moteči za okolje,predvideva dokončanje, obnovo in izgradnjo vse potrebne infrastrukture v obravnavnem območju,omogoča največjo možno omejitev gradnje v Fiesi brez izpostavitve odškodninskim tožbam investitorjev, ki so že pridobili gradbena dovoljenja na podlagi prejšnjega prostorskega akta, ki je še vedno veljaven.
V primeru razveljavitve novega OPPN Fiesa moramo poudariti, da bi v veljavo znova stopil prejšnji zazidalni načrt, ki dovoljuje 35 % več novozgrajenih stanovanjskih površin. Ker prejšnji prostorski akt ni bil izdelan na podlagi geodetskega načrta, bi bila v primeru gradnje zaradi neprilagojene višinske kote potrebna velika nasutja in gradnja velikih opornih zidov, zaradi česar bi bila gradnja za uporabnika manj prijazna, predvsem pa bistveno bolj moteča za okolje.
Novi OPPN torej za Fieso pomeni več zelenih površin, saj predvideva kar 35 % manj pozidave. Torej ne drži, da bi potencialnemu investitorju omogočil bistveno obsežnejšo gradnjo v Fiesi. Razveljavitev novega OPPN ne bo preprečila ali ustavila morebitnih gradenj v Fiesi, saj v veljavo stopi prejšnji prostorski akt.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more