28.Sep.2015

Od aprila 2015 na področju plač izvršnih direktorjev DUTB ni bilo sprememb

Od aprila 2015, ko je Družba za upravljanje terjatev bank na podlagi spremenjene politike prejemkov prilagodila plače svojih izvršnih direktorjev, na tem področju ni bilo novih sprememb. Politika prejemkov ureja prejemke izvršnih in neizvršnih direktorjev DUTB. Prejemkov drugih zaposlenih ta politika ne ureja.
DUTB o vseh prejemkih, ki jih politika ureja, redno poroča vladi, objavljeni so tudi v letnem poročilu. Vlada RS je upravnemu odboru DUTB podelila razrešnico na delovanje. Neizvršni direktorji in vlada imajo tudi vpogled v celotno poslovanje in denarni tok DUTB. Poleg tega DUTB vseskozi sodeluje z nadzornimi institucijami in jim je na voljo z vsemi potrebnimi informacijami.
V zvezi s prejemki glavnega izvršnega direktorja Torbjorna Manssona, ki zanimajo medije in so javni podatek, DUTB pojasnjuje, da njegova plača od spremembe politike prejemkov dalje mesečno znaša 14.126,54 evrov. Povečana izplačila, ki so vidna v spletni aplikaciji za dostop do informacij javnega značaja v breme registriranih zavezancev v skladu z ZDIJZ, se nanašajo na poračune plač za leto 2014 in 2015 ter na plačilo socialnih prispevkov. Glavni izvršni direktor kot švedski državljan socialne prispevke plačuje na Švedskem. Ker je švedski sistem drugačen od slovenskega in zaradi narave njegovega socialnega zavarovanja, te prispevke plačuje enkrat letno. Poračunov plač, ki se nanašajo na druge zaposlene, DUTB ne razkriva ne glede ne to, ali gre za državljane Republike Slovenije ali za državljane drugih držav.
Nagrade in dodatki zaposlenih na DUTB so urejeni z internimi akti, vsi zaposleni na DUTB, ne glede na njihovo državljanstvo, imajo z DUTB sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Državljani drugih držav plačujejo dajatve tako v Sloveniji kot v matičnih državah in niso davčni rezidenti Republike Slovenije.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more