16.Nov.2021

Pojasnila v zvezi s prodajo bioplinarne v Dobrovniku

Ljubljana, 16. november 2021 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je junija letos  sprejela odločitev o prodaji terjatev in deleža hčerinske družbe DUP1, d.o.o., ki je lastnica bioplinarne v Dobrovniku. Prodaja je bila uspešno zaključena konec poletja, DUTB pa je ustvarila znaten dobiček, saj je bila prodajna vrednost precej višja od ocenjene, ki je bila v skladu z internimi pravili oblikovana na podlagi strokovnih cenitev.

Zaradi nekaterih namigovanj, da je DUTB prodala dobrovniški obrat po kar trikrat nižji vrednosti, kot je zanj odštela, pojasnjujemo, da je bila poslovna celota bioplinarne Dobrovnik kupljena s pobotom terjatev v lasti DUTB, edina preostala vrednost teh terjatev pa je bila prav bioplinarna. Nestrokovne in popolnoma neustrezne so primerjave prodaje bioplinarne v Dobrovniku s prodajo nekaterih drugih plinarn. Neustrezno je namreč primerjati vrednosti različnih bioplinarn različnih zmogljivosti obratovanja, pri čemer je bila bioplinarna v Dobrovniku v nasprotju z drugimi že daljše obdobje nedelujoča.

Kot v vseh primerih upravljanja premoženja, je DUTB tudi v tem primeru opravila ustrezno cenitev, s sklenitvijo tega posla pa ustvarila dobiček, saj je bila prodajna vrednost precej višja od interne vrednosti DUTB. Odločitve o prodaji so v skladu z internimi pravili sprejemali kreditni odbori DUTB na vseh ravneh, pri odločitvah so v skladu z njihovimi pristojnostmi sodelovali člani upravnega odbora v takratni sestavi. Posel je preverila tudi služba za skladnost poslovanja in ugotovila, da sta bila predlog ter postopek za prodajo premoženja skladna z veljavno zakonodajo in internimi pravili DUTB. Odločitev o prodaji je bila sprejeta 15. junija 2021. V nasprotju z nekaterimi trditvami je treba povedati, da Franci Matoz na dan odločanja o poslu, to je 15. junija 2021, ni bil član upravnega odbora DUTB, prav tako v predmetnem poslu ni sodeloval kot pooblaščenec DUTB.

Sporočila za javnost

Preberi več
16.Nov.2021

Pojasnila v zvezi s prodajo bioplinarne v Dobrovniku

Ljubljana, 16. november 2021 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je junija letos  sprejela odločitev o prodaji terjatev in deleža hčerinske družbe DUP1, d.o.o.,...

Read more
18.Okt.2021

Informacije glede izvršnega vodstva DUTB

Ljubljana, 15. oktober 2021 – Neizvršni direktorji DUTB so se na današnji seji odločili, da se na podlagi razpisa za glavnega izvršnega direktorja, objavljenega konec...

Read more
03.Sep.2021

DUTB bo nepremičnine prodajala po metodi e-dražbe

Ljubljana, 3. september 2021 – DUTB želi potencialnim kupcem nepremičnin omogočiti hitrejši in transparenten način nakupa, zato se bo pri prodaji nepremičnin v večini primerov...

Read more