04.Maj.2022

Pojasnilo DUTB v zvezi s pozivom Poslanske skupine SD Vladi RS

V medijih smo zasledili pobudo poslanske skupine SD Vladi RS, da se seznani z obstoječim obsegom premoženja DUTB in zagotovi transparentno prodajo njenega preostalega premoženja. Kot so navedli, jih skrbi »morebitno oškodovanje javnih financ ali možnost, da bi terjatve odkupovali tisti, ki so jih povzročili.« Pri tem se sklicujejo na izvedbo treh javnih razpisov za prodajo terjatev do neznanih dolžnikov.

Naj uvodoma pojasnimo, da je osnovna naloga DUTB v vsem času njenega obstoja slabo premoženje preoblikovati v dobrega in ga ob primernem času odprodati. DUTB svoje poslanstvo v skladu z zakonodajo, internimi  akti in dobro korporativno prakso uspešno izvaja že ves čas njenega obstoja, o čemer priča dejstvo, da je od ustanovitve do konca lanskega leta skupno ustvarila že več kot 2,083 milijarde EUR prilivov, kar predstavlja 100,2 % kumulativne prenosne vrednosti sredstev.

Pri unovčevanju premoženja se je posluževala različnih ustaljenih strokovnih postopkov, ki so opredeljeni v ZUKSB, internih pravilih in na podlagi poslovnih praks drugih uspešnih družb za upravljanje nedonosnega premoženja po svetu. Prodaja paketov terjatev je eno od uveljavljenih orodij upravljanja nedonosnega premoženja, s pomočjo katerega lahko družba v kombinaciji s privlačnim proda tudi za prodajo zahtevnejše premoženje. Pri tem DUTB vedno razkriva premoženje, ki je bilo na podlagi ZUKSB odplačno preneseno nanjo, hkrati pa v skladu z Zban-2 ne sme razkrivati dolžnikov premoženja iz dveh  bank, ki sta bili k DUTB pripojeni. Naj dodamo, da je oblikovanje paketov sredstev kompleksen proces, ki zahteva veliko strokovnega dela. Pripravo omenjenih paketov je na podlagi predhodno izraženega interesa s trga DUTB začela že pred nekaj meseci, zato njegova prodaja ni povezana z volitvami. To potrjuje tudi veliko število slovenskih in tujih skladov upravljanja premoženja, ki so že vstopili v prodajni postopek.

Lahko zagotovimo, da so postopki, ki jih navajajo, strokovni, pregledni in enaki vsem dosedanjim. Življenjska doba DUTB se konec leta 2022 izteče, v tem času pa mora družba odplačati še za več kot 200 milijonov EUR obveznosti. Zato DUTB tudi v tem letu aktivno nadaljuje s transparentno odprodajo premoženja ter stroškovno učinkovitim in dobičkonosnim poslovanjem s ciljem maksimiranja donosa za državo Slovenijo in v korist vseh deležnikov.

 

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more