28.Sep.2017

Polletni rezultati DUTB 2017 nad načrtovanimi


Ljubljana, 28. september 2017 – DUTB je v prvem polletju 2017 presegla vse zastavljene strateške cilje. Ustvarila je 246,4 milijona EUR prilivov iz upravljanja s sredstvi, kar predstavlja 12,2 % vrednosti prevzetih in pripojenih sredstev, in tako že v prvih šestih mesecih presega letno zahtevo, ki jo določa zakon. Od ustanovitve do sredine letošnjega leta je DUTB skupno ustvarila 1.109,2 milijona EUR prilivov, kar predstavlja 54,8 % sredstev, ki so bila prenesena na DUTB v okviru izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank, ter sredstev iz pripojitve dveh bank. DUTB je doslej skupaj neto poplačala že skoraj 1 milijardo EUR svojega dolga in glede na primerljivo predhodno obdobje na področju operativnih stroškov in finančnih odhodkov ustvarila prihranke v višini 15,5 milijonov EUR ter s tem ustvarila17,1 milijonov EUR dobička.
Visoki ustvarjeni prilivi iz upravljanja sredstev so DUTB omogočili, da je v prvem polletju pospešeno odplačala pomemben del svojih finančnih obveznosti. V februarju je tako DUTB predčasno poplačala 168,0 milijonov EUR dolgoročnega sindiciranega posojila. Temu je sledilo še dodatno predčasno poplačilo 70 milijonov EUR in nadaljnjih 51 milijonov EUR rednih odplačil. Od ustanovitve je DUTB tako skupaj poplačala več kot 1,7 milijarde EUR dolga z visokimi stroški financiranja, ki je bil delno refinanciran s cenejšim financiranjem z možnostjo prilagodljivega odplačila v višini 723 milijonov EUR. Tako neto vrednost čistega poplačila znaša 977 milijonov EUR. DUTB je od leta 2013 plačala tudi skupno 133 milijonov EUR obresti, poleg tega pa še 52 milijonov EUR v obliki nadomestil državi za izdajo garancij.
Znižanje stroškov financiranja na polovico, pozitivni učinki optimizacije procesov, znižanje stroškov po pripojitvi dveh bank za 14 % in nadaljnje izboljševanja realiziranega dobička iz zaključenih transakcij so prispevali k odličnemu polletnemu rezultatu. V tem času je DUTB namreč ustvarila 17,1 milijonov EUR dobička.
Uspešnost DUTB, ki se je oblikovala v vrhunski center znanja za prestrukturiranje podjetij in upravljanje nedonosnega premoženja, se kaže tudi v poslovnih uspehih celotnega spektra aktivnosti. Med najbolj odmevnimi transakcijami je vredno omeniti finančno prestrukturiranje in prodajo lastniških deležev Cimosa, refinanciranje in polno odplačilo šestih dolžnikov v višini več kot 100 milijonov EUR. DUTB je s številnimi, skrbno zasnovanimi aktivnostmi, ki nepremičninam dodajajo vrednost, postala  pomemben igralec tudi na nepremičninskem trgu. Tu velja omeniti prodajo stanovanj v stanovanjskih soseskah Celovški dvori in Nokturno. Pomemben napredek je dosegla tudi s številnimi prodajami v zahtevnejšem industrijskem in komercialnem segmentu (zgradbe TVM, Primorje, na Vošnjakovi).

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more
21.Jun.2022

Prodajni postopek MLM je bil izveden pregledno, strokovno in v skladu s poslovnimi standardi

Ljubljana, 21. junij 2022 – Prodajni postopek družbe MLM, ki ga je DUTB začela septembra 2021, se je zaključil brez izbire ponudnika. DUTB je prodajni...

Read more