05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d., prodajni postopek prekine in zaključi brez izbora ponudnika.

DUTB je oktobra 2021 objavila javni razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb za nakup delnic izdajatelja Cinkarna Celje. Na podlagi izkazanega interesa je marca 2022 objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb in do končnega roka zbiranja zavezujočih ponudb prejela dve ponudbi.

Vendar je Upravni odbor DUTB ocenil, da prodaja obstoječega paketa delnic družbe Cinkarna Celje pod trenutnimi pogoji in v trenutnih okoliščinah ni primerna, zato prodajni postopek prekine in zaključi brez izbora ponudnika. Premoženje DUTB namreč konec letošnjega leta preide na SDH, kjer se bo oblikovala skupna strategija upravljanja te naložbe. Tako DUTB delnic družbe Cinkarna Celje do njihovega prenosa na SDH ne bo prodajala v novih postopkih.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more
21.Jun.2022

Prodajni postopek MLM je bil izveden pregledno, strokovno in v skladu s poslovnimi standardi

Ljubljana, 21. junij 2022 – Prodajni postopek družbe MLM, ki ga je DUTB začela septembra 2021, se je zaključil brez izbire ponudnika. DUTB je prodajni...

Read more