21.Jun.2022

Prodajni postopek MLM je bil izveden pregledno, strokovno in v skladu s poslovnimi standardi

Ljubljana, 21. junij 2022 – Prodajni postopek družbe MLM, ki ga je DUTB začela septembra 2021, se je zaključil brez izbire ponudnika. DUTB je prodajni postopek vodila s ciljem pridobitve strateškega, finančno trdnega lastnika, ki bo zmožen ohraniti dejavnosti MLM ter ohraniti število zaposlenih na sedanji lokaciji in bo hkrati ponudil ustrezno višino kupnine. Vendar prejeta ponudba s strani strateškega investitorja ni ustrezala pričakovanjem DUTB.

Preglednost in konkurenčnost prodajnih postopkov je ob spoštovanju poslovnih zavez osnovni postulat delovanja DUTB. Tudi v postopku prodaje MLM je DUTB za pomoč pri strokovni ter pregledni prodaji angažirala finančnega ter pravnega svetovalca in izvedla prodajno strategijo v več korakih. Ta je vključevala predhoden skrbni pregled z vabilom 330-tim potencialnim institucionalnim in finančnim investitorjem v Sloveniji ter tujini, sledila sta zbiranje nezavezujočih in zbiranje zavezujočih ponudb. Med devetimi interesenti, ki so podali nezavezujoče ponudbe, je bila tudi skupina zaposlenih. V drugo fazo postopka je bilo nato povabljenih najboljših šest ponudnikov, DUTB pa je prejela eno zavezujočo ponudbo s strani strateškega investitorja.

Četudi je bil omenjeni prodajni postopek zaključen brez izbire ponudnika, DUTB kot vedno v podobnih primerih še naprej aktivno išče alternativne rešitve. Že v tej fazi potekajo pogovori z domačimi in tujimi strateškimi investitorji, vse s ciljem ohraniti vsaj raven obstoječe proizvodnje in števila zaposlenih. Naj dodamo, da je DUTB vseskozi skrbna lastnica družbe MLM, ki je bila v obliki nedonosnih terjatev prenesena na DUTB iz več sistemskih bank. Tako je v preteklosti družbo reševala skozi prisilno poravnavo, ji zagotavljala likvidnostna sredstva, izvedla dokapitalizacijo družbe z denarnim vložkom ter konverzijo terjatev v kapital, v času pandemije odobrila moratorij na odplačilo glavnic in izvajala druge potrebne ukrepe za ohranitev družbe. O tem je DUTB redno obveščala vse ključne deležnike.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more