28.Jan.2022

Računsko sodišče podalo poročilo glede prenehanja delovanja DUTB, dodatnih aktivnosti DUTB ni naložilo

Ljubljana, 28. januar 2022 – DUTB je v teh dneh prejela končno poročilo Računskega sodišča RS. Slednje obravnava učinkovitosti ravnanj Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za finance in Družbe za upravljanje terjatev bank v zvezi s prenehanjem obstoja DUTB. Računsko sodišče pri delovanju DUTB ni ugotovilo nepravilnosti, zato dodatnih aktivnosti DUTB na področju prenehanja njenega delovanja ne predvideva.

 

DUTB ni bila ustanovljena z namenom, da bi bila dolgoročna lastnica premoženja, ki ga je dobila s prenosom nedonosnega premoženja iz sistemskih bank in pripojenih bank. V skladu z njenim poslanstvom, torej da povrne davkoplačevalcem kar največ denarja, ki so ga vložili v sanacijo bank, so njene naloge relativno kratkoročnega značaja. Zato je v skladu s trenutno zakonodajo, ki določa datum zaključka družbe 31. 12. 2022, treba zagotoviti ustrezno prenehanje njenega delovanja. DUTB o načinu, času in postopku svojega prenehanja ne odloča sama, temveč je to v skladu z ZUKSB v pristojnosti vlade. Omenjeno poročilo Računskega sodišča, ki se nanaša prav na prenehanje delovanja DUTB, dodatnih ukrepov za DUTB ne predvideva, ravnanja vseh treh revidirancev pa ocenjuje kot delno učinkovita.

DUTB je v novembru 2021 s strani Računskega sodišča RS prejela osnutek poročila o Prenehanju obstoja DUTB. Na podlagi strokovnih pojasnil s strani DUTB, ki so vsebovala razlage določenih dejanj, je DUTB nato v decembru 2021 prejela predlog poročila. Ta je vseboval zgolj dve priporočili, za katerih izvedbo pa DUTB ni pristojna. Ob dejstvu, da je Računsko sodišče upoštevalo večino strokovnih pojasnil DUTB, DUTB na predlog poročila ni podala ugovora.

Sporočila za javnost

Preberi več
21.Jun.2022

Prodajni postopek MLM je bil izveden pregledno, strokovno in v skladu s poslovnimi standardi

Ljubljana, 21. junij 2022 – Prodajni postopek družbe MLM, ki ga je DUTB začela septembra 2021, se je zaključil brez izbire ponudnika. DUTB je prodajni...

Read more
08.Jun.2022

Prva seja upravnega odbora DUTB v novi sestavi

Ljubljana, 8. junij 2022 – Upravni odbor DUTB v novi sestavi se je včeraj sestal na svoji prvi redni seji.  Novi neizvršni direktorji so se...

Read more
01.Jun.2022

Franci Matoz odstopil s funkcije neizvršnega direktorja in predsednika upravnega odbora DUTB

Obveščamo vas, da je Franci Matoz, dosedanji neizvršni direktor in predsednik upravnega odbora, danes podal odstopno izjavo z njegove funkcije v Družbi za upravljanje terjatev...

Read more